Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

Programmet för genomförande av markanvändningen 2020–2024 tryggar planeringen på lång sikt

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 11.5.2020 bland annat programmet för genomförande av markanvändningen.

Programmet för genomförande av markanvändningen är en del av stadens strategiska programhelhet.  Målet med programmet är att på lång sikt främja tryggandet av sådant som finns angivet i stadsstrategin, se till att det finns tillräckligt med bostads- och företagstomter samt sammanjämka tomtproduktions- och servicenätsprocesserna. Programmet uppdateras årligen och fungerar även som stadens planläggningsprogram.

Befolkningsmängden ökar, servicen koncentreras

I programmet har man för åren 2020-2024 uppdaterat bland annat behoven till följd av befolkningsförändringarna. Målet för stadens befolkningstillväxt är cirka 500 invånare per år.

Det årliga målet för bostadsproduktionen är totalt 560 bostäder, av vilka 400 är höghusbostäder, 80 radhusbostäder och 80 egnahemshusbostäder. Bostadsproduktionens tyngdpunkt är i centrum och närheten av centrum. Områden som utvecklas är bland annat Klemetsö, Travdalen, Brändö, Vasklot och Wärtsiläs f.d. fabriksområde. Nya bostadsområden tas i bruk med eftertanke.

De största byggprojekten är Wasa Station, utvidgningen av centralsjukhuset och den nya huvudhälsostationen, skolcampus i centrum och Brändö campus. Infrastrukturprojekt är bland annat utvecklandet av hamnen, utvidgningen av vattenverksområdet, Korsholmsesplanadens bro och ett nytt vattentorn.

Stadsstyrelsen godkände programmet för genomförande av markanvändningen för åren 2020-2024.

Läs mer om stadsplaneringen.  

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

 

Publicerad: 20.05.2020