Ohita valikko
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Maapoliittinen ohjelma päivittyy

Julkaistu: 26.11.2019

Päivitetty: 24.1.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.11.2019 muun muassa Maapoliittista ohjelmaa, valtuustoaloitteita ja Herättäjäjuhlia.

Maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jossa kaupunginvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja käytettävissä olevan toimenpiteet. Ohjelman keskeinen päämäärä on sitouttaa kunnalliset päätöksentekijät ja virkamiehet yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin. Tarkoituksena on myös lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä kertomalla avoimesti kaupungin maapoliittisista toimintalinjoista.

Ohjelmaa päivitetään valtuustokausittain. Edellisen kerran ohjelmaa on päivitetty 2014.

Ohjelmassa on nyt päivitetty erityisesti maankäyttösopimusmenettelyä, asuntokortteleiden täydennysrakentamista, kyläalueiden täydennysrakentamista, omakotitonttien energiakannusteita, energia- ja ilmastotavoitteiden muuta edistämistä sekä yleisten rakennusten tonttien luovutusperiaatteita.

Maapoliittista ohjelmaa käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa 9. joulukuuta.

Valtuustoaloitteet Fenno-hotellista ja rantojen valaistuksesta

Valtuutettu Leena Tulimaan (kok) on tehnyt aloitteen 20.6.2016 Vaskiluodossa sijaitsevan Fenno-hotellin lunastamisesta kaupungille sekä sen kunnostamisesta tai myymisestä.

Kaupunki vastaa, että Fenno-hotellia koskeva asia oli pitkään vireillä kaupungin ja kyseisen maa-alueen vuokranneen toimijan kesken. Asiassa saatiin päätös vuoden 2018 lopussa, jonka perusteella kaupunki aloitti huhtikuussa 2019 tontilla sijainneiden huonokuntoisten hotellirakennusten purkamisen. Alueen käyttötarkoitusta hahmotellaan käynnissä olevassa Vaskiluodon osayleiskaavatyössä.

Valtuutettu Tommi Mäki (kok) on 9.10.2017 tehnyt aloitteen Vaasan rantojen valaistuksesta. Aloitteessa esitetään useita kehitysideoita Vaasan ranta-alueiden valaistuksen kehittämiseksi. Rantojen valaistuksen kohentaminen parantaisi kaupunkilaisten viihtyisyyttä, ranta-alueiden näkyvyyttä ja ulkoilijoiden turvallisuutta.

Kuntatekniikka vastaa, että yleisesti ottaen ranta-alueiden valaistusta on parannettu vuosien saatossa saneeraus- sekä hankekohtaisissa töissä ja nämä työt tulevat jatkumaan myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi kevyen liikenteen yhteyden Sisäsatamasta Hietasaareen valaistus on kokonaisuudessaan uusittu. Kaupunkikuvallisesti tärkeiden kohteiden valaistus suunnitellaan aina yhdessä kaavoituksen kanssa.

Valtuustoaloitteet käsitellään kaupunginvaltuustossa joulukuussa.

Aiesopimus Herättäjäjuhlista vuodelle 2024

Herättäjäjuhlat on vuotuinen valtakunnallinen tapahtuma, jonka toteuttaa evankelisluterilaisen kirkon piirissä toimiva Herättäjä-yhdistys yhdessä paikkakunnan seurakunnan tai seurakuntayhtymän ja kunnan tai kaupungin kanssa. Juhlat keräävät vuosittain noin 20 000 – 30 000 kävijää.

Herättäjäjuhlia anotaan järjestettäväksi Vaasassa 4.-7.7.2024. Juhlat järjestettiin viimeksi Vaasassa vuonna 1964. Vaasan seurakuntayhtymä tekee anomuksen juhlien järjestämisestä Herättäjäyhdistykselle.

Alustavasti juhlapaiksi on suunniteltu kaupungin keskustan Kasarmintoria ja sen viereistä kenttää. Tämän ulkoilma-alueen lisäksi toimintaa olisi läheisissä kouluissa ja seurakuntayhtymän tiloissa. Vaasan kaupunki osallistuu järjestelyihin antamalla tarvittavat tilat ja alueet vastikkeetta juhlien käyttöön sekä osallistumalla markkinointiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi seurakuntayhtymän ja Vaasan kaupungin välisen aiesopimuksen. Sopimus raukeaa, mikäli Vaasalle ei juhlia myönnetä.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.