Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Näin Vaasaa suunnitellaan – vuoden 2024 kaavoituskatsaus on ilmestynyt

Julkaistu: 27.2.2024

Vaasan kaupungin kaavoituskatsaus esittelee kuluvan vuoden maankäytön suunnittelukohteet. Tämän vuoden julkaisussa kerrotaan tarkemmin Vaasan yleiskaavatyöstä ja siihen liittyvästä luontoselvityksestä, Pappilanmäen viereen suunniteltavasta uudesta asuinalueesta sekä keskustan seurakuntakeskuksen kaavamuutoksesta.

Kaavoituskatsauksessa esitellään kaikki vuoden 2024 aikana alkavat ja jatkuvat kaavahankkeet. Tämän vuoden kaavoituskohteet painottuvat Vaasan keskustaan ja keskustan tuntumaan, jossa on useampia asumisen kehittämisen kohteita sekä valmiina toteutettavaksi, että työn alla kaavoittajien pöydillä.

Tutustu vuoden 2024 kaavoituskatsaukseen

Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakson mukaan kaavoitus on ennen kaikkea muutoksen hallintaa, ja uusi kaava antaa mahdollisuuksia tulevaisuuden tarpeille ja toteutukselle.

– Kaavan toteuttaminen voi kestää 2–20 vuotta, joten siksi kaavan pitää kestää aikaa. Tulevaisuuden ennustaminen vaatii puolestaan moniammatillista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta kaikkien osallisten kanssa.

Yleiskaavatyö jatkuu

Vaasan yleiskaavan 2040 laadinta käynnistyi viime vuonna. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2023, jonka lisäksi kaavoitus järjesti info- ja työpajatilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. Lisäksi yleiskaavasta toteutettiin verkkokysely, johon saatiin lähes 700 vastausta.

– Asukkailta saadut palautteet pyritään huomioimaan yleiskaavatyön seuraavissa vaiheissa. Varsinaisen kaavaluonnoksen valmistelu alkaa vuoden 2024 aikana, ja tavoitteena on asettaa luonnos nähtäville vuoden 2025 aikana, yleiskaavoittaja Lauri Ovaska kertoo.

Yleiskaavan pohjatiedoksi tehdään luontoselvitys, jonka laadinta aloitettiin viime vuonna.

– Luontoselvityksen tietoja hyödynnetään suunnittelussa ja luontovaikutusten arvioinnissa. Kaavaratkaisut pyritään tekemään siten, että kaupungin kehittyessä voidaan turvata riittävän laajojen luonnonalueiden säilyminen, ympäristöinsinööri Laura Lahti kertoo.

Pappilanmäen viereen uusi asuinalue

Huutoniementien ja Pappilanmäen väliselle metsäalueelle kaavoitetaan uutta asuinaluetta. Koivuniemeksi nimetylle alueelle suunnitellaan muun muassa uudentyyppisiä kaupunkipientaloja, jotka tarjoavat kodin 170–210 asukkaalle.

– Kaupunkipientalossa yhdistyvät kaupunkimaisen asumisen ja pientaloasumisen parhaat puolet. Niihin kuuluu aina oma sisäänkäynti ja pieni puutarha. Taloissa voi olla yksilölliset julkisivut ja ne sijaitsevat lähellä katurajaa muodostaen viihtyisän, kaupunkimaisen ympäristön, kaavoitusarkkitehti Juha-Matti Linna kuvailee.

Koivuniemen alue koostuu pääasiassa koivuvaltaisesta kosteikosta, mutta maaston korkeimmalla kohdalla sijaitsee vanha ja vaikuttava männikkö. Myös alueen polut kulkevat luonnonkauniiden paikkojen läpi.

– Kokonaisuutena Koivuniemi on erittäin kaunis alue, joka tarjoaa uusille asukkaille viihtyisän ja rauhallisen asuinpaikan. Suurin osa kaava-alueesta varataankin lähivirkistysalueeksi, Linna toteaa.

Seurakuntakeskus uudistuu

Vaasan keskustan seurakuntakeskusta ja sen lähiympäristöä kehitetään asemakaavamuutoshankkeessa. Seurakuntakeskuksen tilat ovat paikoitellen erittäin huonossa kunnossa, eivätkä ne palvele enää tarkoitustaan. Kaavahankkeessa tontille pyritään luomaan moderneja, toimivia ja helposti saavutettavia tiloja.

– Saavutettavuus ei rajoitu pelkästään sijaintiin, vaan tavoitteena on tehdä tiloista entistä houkuttelevampia myös satunnaisille ohikulkijoille. Koulukadulle suunnitellaan esimerkiksi kahvilaa ja iltapäivätoimintatilaa, jonka yhteyteen muodostuu luonteva sisäänkäynti sisäpihan uusiin seurakuntatiloihin, kaavoitusarkkitehti Oliver Schulte-Tigges kertoo.