Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Onnellisuuskysely haastaa asukkaat miettimään omaa onnellisuuttaan

Julkaistu: 6.10.2023

Vaasalaisten onnellisuutta mittaava onnellisuuskysely on jälleen auki. Kyselyllä saadaan arvokasta tietoa vaasalaisten hyvinvoinnin tilasta ja samalla sen avulla halutaan myös herättää keskustelua hyvinvointiin ja onnellisuuteen vaikuttavista asioista. Vaasa on asettanut tavoitteekseen olla maailman onnellisimman maan onnellisin kaupunki ja asukkaiden onnellisuutta tutkitaan vuosittaisella tutkimuksella, jota kaupungin toimijat tekevät yhdessä psykologian emeritusprofessori Markku Ojasen kanssa.

Neljättä kertaa järjestettävän onnellisuuskyselyn ajankohta osuu tilanteeseen, jossa maailmanpolitiikan epävarmuus on jokapäiväistä arkea ja omaan tulevaisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat ovat kasvavana huolenaiheena. Haastavasta tilanteesta huolimatta Vaasan kaupunki on Markku Ojasen mukaan liikkeellä hyvään aikaan, sillä vaikeina aikoina onnellisuuden esiin nostaminen on erityisen tärkeää.

– Onnellisuus ei tarkoita sitä, että kaikki asiat olisivat hyvin, vaan sitä, kuinka onnellisuutta lisäävien asioiden avulla voimme selvitä haastavimmissakin paikoissa. Vaasan kaupungin asukkailleen suuntaama onnellisuuskysely on erinomainen tapa paitsi saada tietoa asukkaiden tilanteesta myös herättää keskustelua aiheen ympärillä, sanoo Ojanen.

Tekoja onnellisuuden lisäämiseksi

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyryn mukaan kaupunkilaisten onnellisuuden mittaaminen antaa tärkeää tietoa siitä, miten kaupungin palveluita voidaan kehittää entistä paremmin vastaamaan kaupunkilaisten tarpeisiin. Myös Häyry korostaa onnellisuuskyselyn merkitystä keskustelun herättäjänä ja kertoo, että kyselyn avulla kaupunki haluaa nostaa esiin asioita, joita jokainen voi oman onnellisuutensa eteen tehdä.

– Selvää on, että taloudellinen ja maailmanpoliittinen tilanne on haastava onnellisuuden kannalta. Monista tutkimuksista käy kuitenkin ilmi, että isoistakin haasteista huolimatta onnellisuuteen voi vaikuttaa tekemällä pieniä muutoksia omaan arkeensa, sanoo Häyry.

Häyryn mukaan aiempien kyselyiden vastauksista huomaa, että vaasalaiset ovat sisäistäneet hyvin pienten tekojen merkityksen. Hän haastaakin kaikki asukkaat vastaamaan kyselyyn ja tekemään sen jälkeen jonkin onnellisuutta lisäävän teon.

– Onnellisuuskyselyyn vastaaminen pakottaa jokaisen ainakin pieneksi hetkeksi miettimään omaa tilannettaan ja niitä tekijöitä, joilla onnellisuutta arkeen voisi lisätä, sanoo Häyry.

Vaasalaisten onnellisuuden kehittyminen

Ojasen mukaan tehdyistä kyselyistä selviää, että kokonaisuutena vaasalaisten onnellisuus on melko hyvällä tasolla. Ensimmäisenä vertailuvuotena vaasalaisten onnellisuus oli hieman noussut ja viime vuoden tutkimuksessa taas hieman laskenut edellisvuodesta.

– Tätä osaltaan selittää omaan talouteen ja hyvinvointiin kohdistuva epävarmuus. Nyt auki olevasta kyselystä nähdään, kuinka onnellisuus on kehittynyt tilanteessa, jossa epävarmuudesta ja isoista muutoksista on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus, sanoo Ojanen.

 

Taustaa ja tietoa tutkimuksesta:

Tutkimus toteutetaan kaikille avoimena verkkokyselynä 5.10-5.11.2023 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tutkimus toteutetaan nettikyselynä, joten kyseessä ei ole satunnaisotos. Kyselyyn voi vastata myös täyttämällä paperilomakkeen, joka on saatavilla mm. Kansalaisinfosta.

Kyselyn analyysin suorittaa onnellisuutta tutkiva emeritusprofessori Markku Ojanen.

Lisätietoja: