Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Lyckoenkäten utmanar invånarna att fundera på hur lyckliga de är

Publicerad: 6.10.2023

Lyckoenkäten, som mäter hur lyckliga Vasaborna är, är öppen igen. Enkäten ger värdefull information om hur Vasaborna mår men samtidigt är den också avsedd att väcka diskussion om frågor som påverkar känslan av lycka och välbefinnandet. Vasa har satt som sitt mål att vara den lyckligaste staden i världens lyckligaste land, och det hur lyckliga invånarna är undersöks i en årligen återkommande undersökning, som stadens aktörer gör tillsammans med professor emeritus i psykologi Markku Ojanen.

Enkäten genomförs för fjärde gången i år och denna gång i en situation där världspolitisk osäkerhet är en del av vardagen och den egna framtiden och det egna välbefinnandet en ökande källa till oro. Trots en utmanande situation anser Markku Ojanen att Vasa stad är ute i rätt tid, för i svåra tider är det särskilt viktigt att ta upp frågor kring lycka och vad det är som gör oss lyckliga.

– Att känna sig lycklig betyder inte att allt är bra utan hur vi med hjälp av sådant som ökar känslan av lycka kan klara oss även i de mest utmanande situationerna. Lyckoenkäten som Vasa stad genomför bland stadsborna är ett utmärkt sätt att få information om hur det står till med invånarna med också att väcka diskussion kring temat, säger Ojanen.

Gärningar för att öka känslan av lycka

Enligt Vasas stadsdirektör Tomas Häyry får man genom att mäta stadsbornas lycklighet viktig information om hur stadens service kan utvecklas så att den allt bättre svarar på invånarnas behov. Också Häyry framhäver lyckoenkätens betydelse som stimulans för diskussion och säger att staden med hjälp av enkäten vill ta upp vad vi alla kan göra för vår egen lycka.

– Den ekonomiska och världspolitiska situationen är självklart utmanande med tanke på lycka. Ett flertal undersökningar visar emellertid att trots till och med stora utmaningar kan vi påverka vår känsla av lycka genom att göra små ändringar i den egna vardagen, säger Häyry.

Enligt Häyry visar svaren på tidigare enkäter att Vasaborna verkligen har tagit till sig betydelsen av små gärningar. Därför vill han också utmana alla stadsbor att besvara enkäten och därefter göra en liten gärning som ökar lyckokänslan.

– Svarar man på lyckoenkäten är man åtminstone en kort stund tvungen att fundera på sin situation och hur man kunde bli lyckligare i vardagen, säger Häyry.

Utveckling av Vasabornas lycka

Enligt Ojanen visar de genomförda enkäterna att Vasabornas lycka på det hela taget är på en relativt bra nivå. Under det första jämförelseåret hade den ökat lite och i förra årets enkät i sin tur minskat en aning jämfört med föregående år.

– Detta får delvis sin förklaring i osäkerheten beträffande den egna ekonomin och det egna välbefinnandet. Den nu aktuella enkäten kommer att visa hur känslan av lycka har utvecklats i en situation där osäkerhet och stora förändringar hellre är en regel än ett undantag, säger Ojanen.

 

Bakgrund och information om undersökningen:

Undersökningen görs på finska, svenska och engelska i form av en webbenkät som är öppen för alla 5.10–5.11.2023. I och med att undersökningen genomförs som en enkät på nätet, är det inte är fråga om ett slumpmässigt urval. Enkäten kan besvaras också genom att man fyller i en pappersblankett, som kan fås bland annat på Medborgarinfo.

Enkäten analyseras av professor emeritus Markku Ojanen som undersöker känslan av lycka.

Läs mer: