Ohita valikko
Lapsi istuu lastentarhanopettajan sylissä

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Perhepäivähoitolasten varhaiskasvatusmaksuissa kokeillaan hyvitystä

Julkaistu: 27.6.2022

Vaasassa perhepäivähoidossa olevien lasten asiakasmaksuissa astuu 1.8. voimaan kokeiluluontoinen muutos, jossa asiakasmaksuun on mahdollista saada hyvitystä perhepäivähoitajan poissaolon vuoksi.

Lapsen huoltajilla on mahdollisuus saada asiakasmaksuun hyvitystä silloin, kun lapsen perhepäivähoitokoti on suljettu koko varhaiskasvatuspäivän ajan perhepäivähoitajasta johtuvasta syystä (esim. perhepäivähoitajan vuosiloma tai sairausloma) eikä lapselle ole varattu varahoitopaikkaa.

Kokeilu on voimassa 1.8.2022–31.7.2023.

Määräaikainen kokeilu päätettiin ottaa käyttöön, koska kevään aikana on huomattu, että perhepäivähoidossa olevilla lapsilla on ollut paljon sellaisia poissaoloja, joista asiakasmaksuja olisi voitu hyvittää.

– Perhepäivähoidossa olevat lapset ovat pääsääntöisesti alle 3-vuotiaita, joille siirtyminen varahoitopaikkaan voi olla suuri muutos. Tämän vuoksi kokeilulla pyritään myös selvittämään, tukeeko maksuhyvitys huoltajien mahdollisuutta itse järjestää perhepäivähoidossa olevien lastensa hoito perhepäivähoitajan poissaolon ajaksi, kertoo palvelupäällikkö Maria Karvonen.

Jos perhepäivähoitaja on esimerkiksi sairas, on lapselle varattu tätä varten varahoitopaikka ennalta sovittuun päiväkotiin. Jos perhe ilmoittaa heti, ettei käytä varahoitoa, saavat he kokeilun ajan maksuhyvityksen.

Hyvitystä ei kuitenkaan voi saada

  • jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta perheen oman valinnan vuoksi (esim. huoltajien vuosilomat, vapaapäivät tai lapsen sairastuminen).
  • mikäli perhepäivähoitaja ei ole työssä hoitolastensa poissaolosta johtuen. Jos esimerkiksi perhepäivähoitoryhmän yksi lapsi on pois sairauden vuoksi, toinen ennalta ilmoitetun vapaan ja yksi ennalta ilmoitetun loman vuoksi, ei hoitajalla ole yhtään lasta hoidossa ja hän ottaa vapaata.
  • Myöskään jo varatun varahoidon peruuttaminen ei oikeuta hyvitykseen.

Perhepäivähoidossa olevia lapsia koskevat myös edelleen kasvatus-ja opetuslautakunnan päättämät kesäajan maksuhyvitykset sekä loma-aikoihin liittyvät käytännöt.

Kokeilusta päätti Vaasan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta kokouksessaan 1.6.2022.