Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Pysäköintikäytäntöihin muutoksia kauppakeskus Rewellin ympäristössä

Julkaistu: 14.10.2022

Pysäköintikäytäntöihin tehdään muutoksia kauppakeskus Rewellin ympäristössä Vaasanpuistikolla, Raastuvankadulla ja Ylätorilla sekä Toriparkin pohjoisen sisäänkäynnin luona. Muutoksien tavoitteena on helpottaa kuorman lastaamista ja purkamista sekä parantaa linja-autojen mahdollisuuksia pysäkille pääsemiseen.

Kauppakeskuksen Raastuvankadun puolella on tällä hetkellä kaksi linja-autopysäkkiä ja alueet lyhytaikaiseen pysäköintiin sekä kuorman lastaamiseen ja purkamiseen. Heinäkuun alussa voimaan tullut joukkoliikenneuudistus on lisännyt linja-autojen pysähtymistä Raastuvankadulla useampien linja-autovuorojen vuoksi. Pysäköityjen autojen sekä kuorman lastauksen ja purkamisen vuoksi linja-autojen on usein ollut hankalaa päästä pysäkilleen.

Ylätorilla sijaitsee palvelubussien pysäkki, jota käytetään usein kuorman lastaukseen ja purkamiseen vieden näin palvelubusseille varatun tilan. Ylätorilla ei ole tällä hetkellä varsinaista kuorman lastaamiseen ja purkamiseen soveltuvaa paikkaa.

Muutoksessa Ylätorin vähäisellä käytöllä oleva moottoripyöräparkki muutetaan lastausalueeksi ja Vaasanpuistikolle tulee kaksi lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettua pysäköintipaikkaa korvaamaan aiemmin Raastuvankadun puolella olleita paikkoja. Raastuvankadulla linja-autopysäkkien sekä kuorman lastauspaikan näkyvyyttä tehostetaan tiemerkinnöin.

Myös Toriparkin pohjoisen sisäänajon ja Hesburgerin välinen katualue merkitään lastausalueeksi. Kyseinen katualue on tärkeä lähialueen yrityksiin tavaroita tuoville jakeluajoneuvoille, mutta tällä hetkellä alueelle pysäköidyt autot hankaloittavat jakeluautojen toimintaa. Alueen läpi voi kuitenkin jatkossakin ajaa.