Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ändringar i parkeringspraxis i köpcentret Rewells omgivning

Publicerad: 14.10.2022

I parkeringspraxis görs ändringar i köpcentret Rewells omgivning på Vasaesplanaden, Rådhusgatan och Övre torget samt vid norra infarten till Torgparkeringen. Målet med ändringarna är att underlätta lastning och lossning samt förbättra bussarnas möjligheter att köra in till hållplatsen.

På Rådhusgatans sida av köpcentret finns i dagens läge två busshållplatser och områden för korttidsparkering samt för lastning och lossning av varor. Kollektivtrafikreformen, som trädde i kraft vid ingången av juli, har gjort att flera bussar stannar på Rådhusgatan till följd av flera bussturer. På grund av parkerade bilar samt lastning och lossning har bussarna ofta svårt att komma fram till hållplatserna.

På Övre torget finns en hållplats för servicebussarna och den används ofta för lastning och lossning, vilket tar upp det utrymme som reserverats för servicebussarna. På Övre torget finns för närvarande ingen plats som lämpar sig för att lasta och lossa varor.

I ändringen kommer den i låg grad använda motorcykelparkeringen på Övre torget att omvandlas till ett lastningsområde och på Vasaesplanaden kommer två parkeringsplatser för kortvarig parkering att ersätta de platser som tidigare fanns på Rådhusgatans sida. På Rådhusgatan görs busshållplatserna och lastningsplatsen synligare med trafikmärken.

Även gatuområdet mellan Torgparkeringens norra infart och Hesburger märks ut som lastningsområde. Gatuområdet i fråga är viktigt för de distributionsfordon som kör ut varor till företagen i omgivningen, men för närvarande försvårar de bilar som parkerat på området verksamheten för distributionsbilarna. Genom området kan man dock köra också i fortsättningen.