Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Rakennusvalvonta kerää kiitosta ystävällisestä ja sujuvasta palvelustaan

Julkaistu: 13.1.2023

Tänä syksynä järjestetyn kyselyn mukaan Vaasan alueen lupa-asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä rakennusvalvonnasta saamaansa palveluun. Varsinkin rakentamisen aikainen toiminta on saanut paikoin erinomaisia arvosanoja. Kehitettävää kuitenkin on kirjallisen ohjeistuksen selkeydessä sekä kattavuudessa.

Ensimmäistä kertaa järjestetyssä kyselyssä pyrittiin kartoittamaan rakennusvalvonnan asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä palvelun mahdollisia kehityskohtia. Kysely toteutettiin tänä syksynä verkossa lupa-asiakkaille, jotka ovat asioineet rakennusvalvonnassa viimeisen vuoden sisällä. Rakennusvalvonta valvoo rakentamista ja rakennetun ympäristön kuntoa ja siisteyttä. He palvelevat ja neuvovat rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa.

– Haluamme palvella asiakkaitamme hyvin, puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja kehittää jatkuvasti toimintaamme. Tällöin on hyvä joskus pysähtyä ja kuulla, miten meillä on mennyt, kertoo rakennustarkastaja Paula Frank.

Kyselyssä parhaimmat arvosanat saivat asiakaspalvelun ystävällisyys, yleinen neuvonta sekä rakentamisen aikainen toiminta. Näissä osa-alueissa rakennusvalvonta ylsi paikoin jopa erinomaisiin arvosanoihin. Asiakkaat ovat ylipäätään tyytyväisiä rakennusvalvonnasta saamaansa ohjeistukseen sekä käsittelyaikoihin.

Positiivista palautetta sekä tärkeitä kehityskohtia

Tutkimuksen järjestänyt FGC toteutti myös ulkopuolisen arvioinnin kyselyn tuloksista.

–  Arvioinnin perusteella Vaasan rakennusvalvonnasta saa ystävällistä ja ammattitaitosta palvelua. Erityisesti rakentamisen aikaiseen toimintaan ollaan hyvin tyytyväisiä. Ylipäätään suurin osa 20 eri osa-alueen arvioinneista sai kiitettäviä tai erinomaisia arvosanoja. Erilaisiin ohjeisiin sekä hinnoitteluperusteisiin ei kuitenkaan oltu erityisen tyytyväisiä, summaa tutkija Jarno Parviainen FCG:stä.

Eniten kehitettävää rakennusvalvonnassa on erilaisten kirjallisten ohjeiden selkeydessä ja saavutettavuudessa. Myös hinnoitteluperusteisiin kaivattiin selkeämpiä linjoja. Kehityskohdat otetaan huomioon ja niitä lähdetään suunnitelmallisesti parantamaan, jotta asiakkaiden asiointi helpottuisi.

Rakennusvalvonnassa harkitaan puhelinaikojen käyttöön ottamista asioinnin helpottamiseksi. Tutkimuksessa pyydettiin vastaajien mielipiteitä käytäntöön siirtymisestä ja selvä enemmistö kannatti aamupäivän aikaisia aikoja. Asiakaspalvelun puhelinajoilla pyrittäisiin rauhoittamaan lupien valmisteluaikaa ja nopeuttamaan käsittelyaikoja.