Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Byggnadstillsynen får beröm för bra och vänlig betjäning

Publicerad: 13.1.2023

Enligt en enkät som genomfördes i höstas är tillståndskunderna i Vasaregionen mycket nöjda med byggnadstillsynens service. I synnerhet verksamheten under byggtiden fick på vissa ställen vitsordet utmärkt. Något som emellertid ännu ska förbättras är tydligheten i och omfattningen av de skriftliga anvisningarna.

Syftet med enkäten, som nu genomfördes för första gången, var att kartlägga hur nöjda byggnadstillsynens kunder är med servicen de fått och om det ännu finns något i servicen som borde utvecklas. Enkäten genomfördes elektroniskt i höstas och riktades till de tillståndskunder som uträttat ärenden hos byggnadstillsynen inom det senaste året. Byggnadstillsynen övervakar byggandet och att den byggda miljön är ren och i gott skick. Byggnadstillsynens personal betjänar och ger råd i olika tillståndsärenden som gäller byggande.

– Vi vill betjäna våra kunder bra, ta itu med eventuella missförhållanden och ständigt utveckla vår verksamhet. Det är bra att ibland ta oss tid att lyssna på hur det egentligen går för oss, säger byggnadsinspektör Paula Frank.

De bästa vitsorden i enkäten fick kundservicen för det vänliga bemötandet samt den allmänna rådgivningen och verksamheten under byggtiden. Inom dessa delområden bedömdes byggnadstillsynen på vissa ställen till och med som utmärkt. Kunderna är överlag nöjda med de anvisningar de fått av byggnadstillsynen samt med handläggningstiderna.

Positiv feedback och viktiga utvecklingsmål

FCG, som genomförde enkäten, gjorde också en utomstående bedömning av enkätresultaten.

– Bedömningen visar att betjäningen vid byggnadstillsynen i Vasa är vänlig och professionell. Kunderna är särskilt nöjda med verksamheten under byggtiden. Överhuvudtaget så fick de flesta av de totalt 20 olika delområdena vitsordet berömligt eller utmärkt. Något som emellertid ännu behöver ses över är de olika anvisningarna samt prissättningsgrunderna, summerar forskare Jarno Parviainen från FCG.

Inom byggnadstillsynen gäller de viktigaste utvecklingsmålen de olika skriftliga anvisningarna och hur tydliga och tillgängliga de är. Det önskades även att riktlinjerna för prissättningen skulle vara entydigare. Utvecklingsmålen beaktas och eventuella problem ska åtgärdas planenligt så att det är enklare för kunderna att uträtta ärenden hos byggnadstillsynen.

Byggnadstillsynen överväger att ta i bruk telefontider för att underlätta ärendehanteringen. I enkäten fanns en fråga om övergången till en sådan här praxis, och en klar majoritet av dem som svarade understödde idén om telefontider på förmiddagen. Med hjälp av kundservicens telefontider kunde man freda beredningstiden för tillstånd från övriga frågor och påskynda handläggningen.