Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Sundomin haja-asutusalueiden tiet nimetään – kerro mielipiteesi nimiehdotuksista

Julkaistu: 15.12.2022

Sundomin haja-asutusalueilla on tällä hetkellä 48 sellaista nimeämätöntä tietä, jotka on Kuntaliiton ohjeen mukaan nimettävä. Tiet johtavat pääasiassa loma-asunnoille. Nimiehdotuksista pyydetään palautetta asukkailta karttapohjaisen palvelun avulla.

Vaasan kaavoitus on valmistellut teiden nimeämistä yhdessä kiinteistötoimen ja paikkatietoyksikön kanssa. Tarkoitus on saada osoitteet mantereella sijaitseville rakennetuille kiinteistöille, joille on tieyhteys. Saaristo jää edelleen nimeämisen ulkopuolelle.

Kaavoituksen ehdotuksessa kartoissa olevia paikannimiä käytettäisiin loma-asutusalueiden tienniminä.

– Jokainen erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle rakennuspaikalle tai rakennetulle kiinteistölle, tulee pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään. Tien nimeksi voisi ottaa esimerkiksi saaren, niemen, lahden tai poukaman, jonne tie johtaa tai jossa loma-asutus sijaitsee, kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva kertoo.

Teiden nimistä ja osoitenumeroista kerätään palautetta karttapalvelun kautta, joka on avoinna 15.2.2023 saakka.

– Palautteet käydään läpi ja otetaan huomioon, mikäli ne noudattavat Kuntaliiton ja Kotimaisten kielten keskuksen periaatteita ja suosituksia. Palautteiden perusteella korjattu ja täydennetty osoitenimistö ja -numerointi viedään kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi, Majaneva sanoo.

Sundomissa on myös tiennimiä, jotka on otettu käyttöön ilman valmistelua ja virallista päätöstä. Nämä nimet vahvistetaan tai tarpeen mukaan muutetaan tämän työn yhteydessä. Lisäksi joitakin nimiä on tarpeen korjata muista syistä, esimerkiksi sen vuoksi että nimi on käytössä naapurikunnassa. Näitä nimiä on yhteensä noin 35 kpl.

Kaupunki lähettää kirjeet niille maanomistajille, joiden osoitteeseen ehdotetaan muutoksia.

Hyvän osoitenimen periaatteet

  • Hyvä nimi ottaa huomioon kulttuuriarvot ja ihmisten tarpeet, vahvistaa kotipaikkatunnetta ja lisää viihtyisyyttä. Hyvä nimi on helppo muistaa, ääntää ja kirjoittaa.
  • Osoitenimissä käytetään ensisijaisesti vakiintuneita, perinteisiä paikannimiä.
  • Osoitenimet kirjoitetaan nykyisten oikeinkirjoitussuositusten mukaisesti. Jos nimi esiintyy Maanmittauslaitoksen julkaisemassa, nimistöltään tarkistetussa peruskartassa, noudatetaan peruskartan kirjoitusasua.
  • Maarekisterikylien nimiä, talonnimiä tai henkilön nimiä ei käännetä toiselle kielelle. Nimeen liitetään paikan lajia ilmaiseva jälkiosa kunnan virallisilla kielillä (-tie/ -vägen; -puisto/ -parken, jne.)
  • Luonto- ja viljelysnimiä ei käännetä. Toisenkielistä käännöstä käytetään vain, jos se on paikkakunnalla vakiintuneesti käytössä.
  • Kunnan alueella saa olla vain yksi samanlainen osoitenimi. Naapurikunnissa käytössä olevia osoitenimiä on vältettävä. Kunnanrajan ylittävä katu tai tie voi jatkua samannimisenä.

Lisätietoja ja palautteen anto karttapalvelussa

Voit antaa palautetta myös sähköpostilla suoraan valmistelijoille. Asian laajuuden vuoksi palautteet pyydetään antamaan sähköisesti.

Valmistelijoiden yhteystiedot:

kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva, sähköposti anne.majaneva@vaasa.fi

kiinteistöinsinööri Perttu Linjama, sähköposti perttu.linjama@vaasa.fi (27.1.2023 saakka)

toimitusinsinööri Birgitta Haglund-Rönnqvist, sähköposti birgitta.haglund-ronnqvist@vaasa.fi (30.1.2023 alkaen)