Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Tervetuloa Ympäristö muutoksessa -seminaariin

Julkaistu: 24.10.2023

Vaasan kaupungin kaavoitus järjestää joka toinen vuosi kaikille avoimen ja maksuttoman seminaarin, jonka tarkoituksena on nostaa keskusteluun ajankohtaisia aiheita kaupunkiympäristöön liittyen. Tänä vuonna seminaarin teemana on Ympäristö muutoksessa.

Seminaarissa käsitellään kaupunkiympäristössä tapahtuvia muutoksia eri näkökulmista. Keskeisenä teemana on kaupunkirakenteen tiivistyminen ja laajentuminen syy-seuraussuhteineen.

Muutosten vaikutuksia tarkastellaan yksittäisen ihmisen luontosuhteen tasolta, laajentaen näkökulmaa kaupungin luontoympäristön biodiversiteettiin ja pohtien lopulta kaupunkirakenteen tiivistymiseen liittyvää korkeaa rakentamista globaalina ilmiönä.

Seminaariin on kutsuttu mukaan eri alojen asiantuntijoita kertomaan kaupunkiympäristössä tapahtuvista muutoksista pohtien mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia vaikutuksia kaupungistumisella on?
  • Mitkä voisivat olla keinoja yhteensovittaa ihmisen ja kaupunkiluonnon intressejä?
  • Miten kytkeä inhimilliset ja ekologiset toiminnot tiiviimmin toisiinsa? 

Aika ja paikka:

  • 1.11.2023 klo 12.00-16.00
  • Vaasan kansalaisopisto Alman juhlasali, Raastuvankatu 31, 65100 Vaasa.

Ohjelman ohessa tarjotaan iltapäiväkahvit.

Ilmoittautuminen:

Seminaari järjestetään hybriditilaisuutena, ja se on pääosin suomenkielinen. Jos tulet paikan päälle, ilmoittaudu 25.10. mennessä tästä linkistä. Jos osallistut etänä, ilmoittaudu 30.10. mennessä saman linkin kautta. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille tapahtumaa edeltävänä päivänä.

Lisätietoja ja ohjelma päivittyy tapahtuman nettisivuille: https://www.vaasa.fi/ymparistoseminaari/

Puhujat tapahtumassa:

Kirjailija Jenni Räinä

Luontokato ja unohtunut maisema

Kirjailija Jenni Räinä on pohtinut ihmisen suhdetta ympäröivään luontoon niin esikoisromaanissaan Suo muistaa kuin tietokirjoissa Kulkijat ja Metsä meidän jälkeemme.

Tekniikan tohtori Harri Hautajärvi, arkkitehti SAFA

Inhimillinen ja ilmastokestävä kaupunki

Harri Hautajärvi on arkkitehti ja tekniikan tohtori, joka tekee tutkimus-, kirjoitus- ja suunnittelutyötä omassa arkkitehtitoimistossaan. Hän on suuntautunut etenkin kestävän rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kysymyksiin. Hautajärvi on kirjoittanut ja toimittanut useita arkkitehtuurikirjoja ja häneltä on julkaistu noin 260 yleistajuista tai tieteellistä artikkelia kirjoissa ja ammatti-, aikakaus- ja sanomalehdissä. Hautajärvi on toiminut Arkkitehti-lehden päätoimittajana, ja hän on yksi laajaa keskustelua herättäneen pamfletin Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla (2021) toimittajista ja kirjoittajista.

Maisema-arkkitehtuurin professori Ranja Hautamäki, Aalto-yliopisto

Hiiliviisas kaupunkivihreä monihyötyiseksi ilmastoratkaisuksi

Ranja Hautamäki toimii maisema-arkkitehtuurin professorina Aalto-yliopistossa. Hän johtaa arkkitehtuurin laitoksella monialaista CO-CARBON-hanketta, jossa tutkitaan viheralueiden merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa (cocarbon.fi). Ennen akateemista uraansa hän johti Tampereen kaupungin maisemasuunnittelun yksikköä.

Villi Vyöhyke ry:n puheenjohtaja Jere Nieminen

Biodiversiteetti tiivistyvässä kaupungissa. Tapauksia ja johtopäätöksiä paahdeympäristöjen vaalimisesta kaupungeissa.

Jere Nieminen on Villi vyöhyke -yhdistyksen puheenjohtaja. Jere oli perustamassa yhdistystä yli kymmenen vuotta sitten, koska hänen mielestään luonnonsuojeluun tarvittiin enemmän rakentavia ratkaisuita ja sektoreiden välisten siltojen luomista. Jere pyrkii yhdistystoiminnassaan konkreettisten esimerkkikohteiden avulla laajentamaan luonnonsuojelun toimintapoliittista liikkumavaraa. Jeren mielestä monimuotoinen luonto mahtuu väljään sekä tiiviiseen kaupunkiin. Tällöin kuitenkin tarvitaan erilaisia strategisia otteita luonnon kasvuvoiman hahmottamiseen.

Maisema-arkkitehti Linnea Westerlund

Ekosysteemipalvelu-menetelmän hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa

Linneaa kiinnostaa millä tavalla voidaan luoda kestäviä elinympäristöjä sekä ihmisille että luonnolle. Hän on tutkinut tätä Vaasan kaupungille tekemässään diplomityössä ekosysteemipalvelu-menetelmän hyödyntämisestä viheraluejärjestelmässä. Ihminen on aina ollut riippuvainen maapallon ekosysteemeistä. Ne vastaavat maailmanlaajuisesti ihmisten elintärkeistä tarpeista: ilmasta, vedestä ja ruoasta. Huomioimalla urbaaneja ekosysteemejä voidaan edistää parempaa elinympäristöä kaupungeissa.

Ylitarkastaja Johanna Mykkänen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kaupunkiympäristössä

Johanna Mykkänen on työskennellyt maastobiologina muutaman vuoden ja ollut yli 10 vuotta töissä kunnan ympäristönsuojelussa ympäristötarkastajana Keski-Suomessa hyvin monipuolisissa tehtävissä. Keväällä 2023 hän aloitti työt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa luonnonsuojelun ylitarkastajana viranomaistehtävissä ja hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. Pohjanmaan alueen maankäytön ohjaaminen ja kommentointi luonnonsuojelun näkökulmasta.