Ohita valikko
Veneitä Vaasan sisäsatamassa

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

TYP-päivillä puhututti huoli työn jatkumisesta

Julkaistu: 7.9.2022

Vaasa kokosi yli 300 työllisyystoimijaa ja työllistämisen parissa työskentelevää valtakunnallisille TYP-päiville. Lisäksi reilut 260 henkilöä osallistui tapahtumaan etänä 6.-7.9.2022 Vamian Hansa-kampuksella.

Julkilausuma

Huoli työn jatkuvuudesta

TYP-palvelu on lakisääteinen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu kunnan, TE-toimiston ja Kelan välillä. Tarkoitus on tehdä palvelusta sujuvampaa niille työnhakijoille, jotka tarvitsevat TE-toimistojen palvelujen lisäksi myös terveys- ja/tai sosiaalipalveluja ja/tai kuntoutuspalveluja.

TYP-palvelua koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnassa lausunnolla. Lakiesityksessä kunta korvataan täysin hyvinvointialueella TYP-palvelussa. Tämä herättää huolta kunta-alalla.

Monessa kunnassa TYP-työhön osallistuu henkilöstöä, jonka tehtävänä on etsiä työttömille sopivia työtoimintapaikkoja ja työpaikkoja. Nämä henkilöt eivät useinkaan ole työskennelleet sosiaali- ja terveystoimessa, minkä vuoksi heitä ei ole siirretty hyvinvointialueelle. Jos nykyinen lakiesitys menee läpi, nämä henkilöt suljetaan vuodenvaihteessa TYP-työn ulkopuolelle. Sen seurauksena tiedonkulku viranomaisten välillä vaikeutuu ja asiakkaiden palveluprosessit hidastuvat.

Käytännössä työllisyyskokeilujen ulkopuolella olevat kunnat siis suljetaan TYP-yhteistyön ulkopuolelle, vaikka kunnat ovat edelleen taloudellisesti osaltaan vastuussa pitkäaikaistyöttömien työttömyyskorvauksista. Lisäksi kokous on huolissaan hyvinvointialueiden sitoutumisesta ja toimintaan kohdentuvista voimavaroista sekä yhteisestä suunnittelusta.

Seuraava suuri uudistus edessä

Lakiesitys koetaan erityisen hankalaksi, koska seuraava iso uudistus odottaa jo nurkan takana. TE2024-uudistuksessa, jonka arvioidaan tulevan voimaan vuonna 2024 tai 2025, TE-toimistojen tehtävät siirtyvät kunnille. Siinä vaiheessa kunnista tulee siis jälleen osa TYP-yhteistyötä.

Esitämme, että kunnan rooli selkeytetään TYP-työssä myös siirtymävaiheen aikana. Meillä on hyvin toimivia järjestelmiä, joita ei kannata muutaman vuoden takia lakkauttaa ja luoda jälleen uudelleen.

Valtakunnallisten TYP-päivien osanottajat