Ohita valikko
Lapset tietokoneilla

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasa mukana valtakunnallisessa peruskoulun tulevaisuustyössä

Julkaistu: 12.2.2024

Vaasan kaupunki on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä laaja-alaisessa peruskoulun tulevaisuustyö –kehittämishankkeessa. Tavoitteena on arvioida, millaisia valmiuksia koulutuksen tulisi tarjota tulevaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa.

– Peruskoulun tulevaisuustyö on strategisesti hyvin tärkeä hanke, jossa etsimme yhteisen suunnan koulun tulevaisuudelle. Yhteiskunnan murrokset tarkoittavat myös muutoksia koulutuksen tavoitteisiin ja tarkoitukseen. Tarvitsemme kestävän vision pidemmän aikavälin oppimisesta, osaamisesta sekä merkityksellisestä koulutuksesta. Iloitsen siitä, että tämä työ nyt alkaa, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja Christina Knookala on kutsuttu mukaan neuvottelukunnan jäseneksi.

– Odotan innolla työn alkamista. Saamme tätä kautta kannustimia ja virikkeitä myös omaan kehittämis- ja tulevaisuustyöskentelyymme täällä Vaasassa, Knookala kuvailee.

Visio tulevaisuuden koululle

Peruskoulun tulevaisuustyö organisoidaan kolmen teeman ympärille:

  1. Tekoäly ja teknologia
  2. Perustaidot ja oppiminen
  3. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys

Tulevaisuustyö toteutetaan vuosina 2024-2025. Siinä tuotetaan kirjallinen tulevaisuusvisio vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tulevaisuustyön fokuksessa ovat työn ja talouden nopeat murrokset, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kysymykset sekä tekoälyyn perustuva teknologinen kehitys, jotka kaikki haastavat perinteiset osaamisen ja koulutuksen järjestämisen tavat.

Taustalla on myös huoli pidemmän aikaa heikentyneistä oppimistuloksista sekä osaamiserojen kasvusta. Nykyään yhä suurempi osa oppilaista päättää peruskoulunsa puutteellisin perustaidoin ja ilman tarvittavia jatko-opintovalmiuksia.

Tulevaisuustyön tavoitteena on tuottaa visio tulevaisuuden koululle, joka mahdollistaa nuorten merkityksellisen elämän ja tukee oppimisen mahdollisuuksia nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Työskentely koostuu seminaarien ja työpajojen sarjasta sekä muista tapaamisista ja verkkokuulemisista. Yhteistyötahoina on laaja joukko suomalaisia tutkimusorganisaatioita, opetus- ja koulutusalan asiantuntijoita sekä muita yhteistyötahoja.

Kansainvälisenä yhteistyötahona on OECD ja sen Education for Human Flourishing -tutkimushanke, jossa etsitään uusia tapoja tukea merkityksellisyyttä ja hyvinvointia koulutuksen kautta.

Sivistystoimenjohtaja Knookala on myös saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä kutsun osallistua Suomen edustajana OECD:n järjestämään johtajuuskoulutukseen.

– Tässä koulutuksessa suomalaiset koulutusalan avainhenkilöt saavat yhdessä ministeriön ja opetushallituksen pienen ryhmän kanssa tutustua MIT-yliopiston ”Theory U”-pohjaiseen johtajuuteen ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen, Knookala kertoo.