Ohita valikko
Kädet

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasalle uusi kanava väärinkäytösten julkituomiseksi

Julkaistu: 14.2.2023

Vaasan kaupunki ottaa 15.2. käyttöön eettisen ilmoituskanavan helpottamaan epäkohtien ja väärinkäytösten esiintuomista. Kaikkien yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä, on lain mukaan otettava käyttöön sisäinen ilmoituskanava.

Uuden kanavan kautta nykyiset ja entiset työntekijät sekä esimerkiksi harjoittelijat tai palveluntuottajat voivat ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitsemistaan väärinkäytösepäilyistä. Epäilyt voivat liittyä muun muassa julkisten hankintojen, ympäristön, yksityisyyden ja henkilötietojen suojan sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden rikkomuksiin.  

Uusi ilmoituskanava on yksi työkalu muiden joukossa, millä varmistetaan hallinnon toiminnan oikeellisuutta.  

-Vaasassa on jo pitkään ollut käytössä kuntalaisille sähköinen palautekanava feedback.vaasa.fi, jossa voi jättää toimenpide-ehdotuksia, kiitoksia, moitteita, kommentteja tai kysymyksiä liittyen kaupungin palveluihin, se toimii jatkossakin, työryhmän puheenjohtaja Harri Honkanen kertoo.  

Linkit palautekanavaan, eettiseen ilmoituskanavaan ja muihin vaikuttamismahdollisuuksiin löytyvät kaupungin kotisivuilta Osallistu ja vaikuta sivulta: vaasa.fi/vaikuta.

Tavoitteena väärinkäytösten ennaltaehkäisy  

Ilmoitus suositellaan tehtävän nimellä, mutta sen voi jättää myös nimettömänä. Kuitenkin, mitä enemmän yksityiskohtia ilmoituksessa kertoo, yhteystiedot mukaan lukien, sen paremmin ja pidemmälle väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia. Ilmoituksen jättäjän tiedot suojataan lain Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta mukaisesti. 

Kaupunki selvittää ilmoitusten perusteella kaikki aiheelliseksi osoittautuvat väärinkäytösepäilyt mahdollisuuksien mukaan. Suojelun yleisenä edellytyksenä on, että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.  

Tahallisesti vääriä tietoja ilmoittaneelle tai julkistaneelle voi tulla oikeudellisia seurauksia.  

Kaupunki noudattaa direktiiviä ja kansallista lakia

Sisäistä ilmoituskanavaa edellyttää laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Laki tuli voimaan 1.1.2023.  

-Kaikkien yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä on lain mukaan otettava käyttöön sisäinen ilmoituskanava. Laki koskee muun muassa kuntia, kuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia, Honkanen sanoo.  

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että työssään tai sen yhteydessä epäkohtia tai yleisen edun vastaista toimintaa havaitseva henkilö voi tehdä ilmoituksen asiasta turvallisesti ilman pelkoa mahdollisista vastatoimista. Tavoitteena on ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai väärinkäytöksiä.  

Vaasan kaupungin eettinen ilmoituskanava oli esiteltävänä kaupunginhallituksessa 13.2. ja se otetaan käyttöön 15.2.