Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan kaupunki osallistuu rasisminvastaiseen viikkoon ja jakaa asukkaille vinkkejä

Julkaistu: 23.3.2022

Viikolla 12 vietetään kansainvälistä rasismin- ja syrjinnän vastaista viikkoa. Vaasa on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki, ja haluamme kutsua myös asukkaat mukaan rasisminvastaiseen työhön.

Kaikki eivät voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain ja pienilläkin teoilla on usein suuri vaikutus. Osallistumme kaupunkina myös oikeusministeriön Olen Antirasisti –kampanjaan, joka haastaa rakentamaan rasismista vapaata Suomea.

– Erityisesti haluaisin kannustaa ihmisiä kohtaamisiin. Hyvien väestösuhteiden edistäminen lähtee pienistä teoista, kohtaamisesta, hymystä ja tervehtimisestä. Jokainen voi osaltaan osallistua rasisminvastaiseen työhön, tapoja vaikuttaa on monia ja jokainen voi löytää oman keinonsa auttaa, muistuttaa Vaasan kaupungin kotouttamispalveluiden johtaja Hanna Kakko.

Rasismia kohdatessa on tärkeää, että epäasialliseen käytökseen puututaan. Omaa tietouttaan voi laajentaa kuluttamalla vähemmistöihin kuuluvien tuotantoa ja taidetta. Oppejaan voi myös jakaa muille, niin keskustelutilaisuuksissa kuin sosiaalisessa mediassakin ja esimerkiksi osallistua antirasistisiin kampanjoihin. Voit ryhtyä kielikaveriksi tai ystäväksi maahan muuttaneelle tai liittyä mukaan kummiyhdistystoimintaan.

Monikielisyys on Vaasan valtti

Kansainvälisyys on vahvasti läsnä Vaasan kaupungin strategiassa, ja myös katukuvassa kielten rikkaus kuuluu: kaupungissamme puhutaan lähes sataa kieltä.

Monikielisiin palveluihin panostetaan muun muassa kieliohjelman avulla sekä näkyvyydellä Infofinland-sivustolla, joka tarjoaa tietoa Vaasasta kansainvälisesti kymmenellä eri kielellä. Welcome Office puolestaan tarjoaa paikallista, monikielistä neuvontaa.

– Nämä alustat ja palvelut palvelevat niin Suomeen muuttoa suunnittelevia, Suomeen jo muuttaneita, viranomaisia sekä Vaasan kaupungilla maahan muuttaneiden kanssa työskenteleviä tahoja. InfoFinland-verkkosivusto lisäksi lisää Vaasan kansainvälistä vetovoimaa huomattavasti, kertoo Welcome Officen palveluneuvoja Petra Winberg.

Lisäksi kaupungin eri yksiköt tahoillaan järjestävät monikulttuurista ja monikansallista toimintaa sekä tekevät yhteistyötä järjestötoimijoiden kanssa.

Anonyymi rekrytointi osa yhdenvertaisuutta

Syrjinnänvastainen työ kohdistuu kaikkiin vähemmistöihin ja heikommassa asemassa oleviin. Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on ehkäistä niin kuntalaisten kuin kaupungin henkilöstön kohtaamaa syrjintää.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Anonyymiä rekrytointia on käytetty ja kehitetty kaupungilla jo vuodesta 2018 saakka. Vuonna 2021 toteutettiin 16 anonyymiä rekrytointia. Palaute on ollut positiivista niin hakijoilta kuin rekrytoivilta esihenkilöiltä.

Monikulttuurisuusneuvosto ja kotouttamispalvelut

Vaasan kaupungilla toimii monikulttuurisuusneuvosto, jonka tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä ja aloitteita kotoutumista edistävien palveluiden kehittämisestä, vahvistaa kahdensuuntaista kotoutumista, edistää vuoropuhelua ja yhteistoimintaa viranomaisten, maahan muuttaneiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.

Monikulttuurisuusneuvosto laatii kotouttamisohjelman edistämään yksilöiden ja perheiden hyvinvointia, työllistymisen edellytyksiä, sosiaalisten verkostojen luomista sekä puitteita, jolla Vaasasta tulisi kotoutujalle kotikaupunki.

Kotouttamispalvelut puolestaan tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluita kansainvälistä suojelua saaville sekä myönteisen turvapaikan saaneille henkilöille ja heidän perheilleen. He kaipaavat usein tukea ja kontakteja paikallisesta väestöstä.