Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stad deltar i veckan mot rasism och delar tips till invånarna

Publicerad: 23.3.2022

Vecka 12 är det internationella veckan mot rasism och diskriminering. Vasa är en internationell och multikulturell stad, och vi vill bjuda in också invånarna att delta i arbetet mot rasism.

Alla kan inte göra allt, men var och en kan göra något och också små handlingar har ofta stor effekt. Som stad deltar vi också i justitieministeriets kampanj Jag är Antirasist, som utmanar alla att bygga ett Finland som är fritt från rasism.

– I synnerhet vill jag sporra människor att mötas. Främjandet av goda relationer inom befolkningen utgår från små handlingar, möten, ett leende och att man hälsar på varandra när man möts. Var och en kan delta i arbetet mot rasism, sätten att påverka är många och var och en kan hitta sina egna metoder att hjälpa, påminner chefen för integrationsservicen vid Vasa stad Hanna Kakko.

När man möter rasism är det viktigt att man ingriper i det osakliga beteendet. Sin medvetenhet kan man bredda genom att konsumera produktion och konst som hör till minoriteterna. Det man lär sig kan man också dela med sig av till andra, såväl vid diskussioner som på sociala medierna och t.ex. delta i antirasistiska kampanjer. Du kan bli språkkamrat eller vän med någon som invandrat eller gå med i fadderföreningsverksamheten.

Flerspråkigheten är Vasas trumfkort

Internationaliteten är starkt närvarande i Vasa stads strategi, och också till gatubilden hör rikedomen av språk: i vår stad pratas det närmare hundra språk.

Flerspråkiga tjänster satsas det på bl.a. med hjälp av ett språkprogram samt genom synlighet på webbplatsen InfoFinland, som erbjuder information om Vasa på tio olika språk internationellt. Welcome Office erbjuder för sin del lokal rådgivning på flera språk.

– Dessa plattformar och tjänster betjänar både dem som planerar en flytt till Finland, dem som redan har flyttat hit, myndigheter och de parter vid Vasa stad som arbetar med invandrare. Dessutom utökar webbplatsen InfoFinland Vasas dragningskraft internationellt i ansenlig grad, berättar servicerådgivare Petra Winberg vid Welcome Office.

Vidare ordnar stadens enheter på sina håll flerkulturell och flernationell verksamhet samt bedriver samarbete med organisationsaktörerna.

Anonym rekrytering en del av likabehandlingen

Arbetet mot diskriminering riktar sig till alla minoriteter och till dem som har den svagaste ställningen. Syftet med stadens jämlikhets- och likabehandlingsarbete är att förebygga diskriminering bland såväl kommuninvånarna som stadens personal.

Jämlikhets- och likabehandlingsplanen utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Anonym rekrytering har använts och utvecklats inom staden sedan år 2018. År 2021 genomfördes 16 anonyma rekryteringar. Responsen har varit positiv, både den som kommit från sökande och den som kommit från rekryterande chefer.

Rådet för kulturell mångfald och integrationsservicen

På Vasa stad finns ett råd för kulturell mångfald, vars uppgift är bl.a. att komma med förslag och initiativ om hur den service som främjar integrationen kunde utvecklas, förstärka integrationen i båda riktningarna, främja dialog och samverkan med myndigheter, invandrade och de organisationer som representerar dem.

Rådet för kulturell mångfald utarbetar ett integrationsprogram för att främja individernas och familjernas välbefinnande, förutsättningarna för sysselsättning, skapandet av sociala nätverk samt ramar för att Vasa ska kunna bli hemstad för de personer som integreras.

Integrationsservicen erbjuder för sin del handlednings- och rådgivningstjänster för dem som får internationellt skydd samt personer som fått ett positivt asylbeslut och deras familjer. De saknar ofta stöd och kontakter med den lokala befolkningen.