Förbigå menyn
Bild: Sigge Arkkitehdit Oy

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Arkitekturtävlingen om museistranden i Vasa är avgjord

Publicerad: 8.4.2022

Arbetsgruppen vid Sigge Arkitekter Ab valdes till vinnare i planeringstävlingen av nybygget som ska ersätta Strandgatans silor. Det vinnande bidraget ”Strandgatan No.1” omfattar en tydlig 12 våningar hög byggnad med tegelfasad och den bildar ett par tillsammans med elevatortornen vid den gamla kvarnen.

FinCap Ab anordnade i samarbete med Vasa stad en arkitekturtävling enligt Finlands Arkitektförbund SAFA:s tävlingsregler. På tävlingstomten står de betongsilor som f.d. Vasakvarn Ab lät bygga samt en värmecentral, som har stått tomma och oanvända sedan slutet av 1990-talet.

Avsikten med tävlingen var att komma fram till en stadsbildsmässigt och arkitektoniskt synnerligen högklassig lösning som går att genomföra och där anpassningen till kulturmiljön är i balans med de funktionella och teknisk-ekonomiska kraven samt med energieffektivitetskraven. I tävlingsprogrammet efterlyste man idéer också för boendelösningar som bidrar till att höja livskvaliteten och öka trivseln, betonade vyerna och bostadsspecifika utomhusområden samt bostädernas omformbarhet och kombinationsmöjligheter. Med hjälp av tävlingen sökte man också idéer för att bearbeta den allmänna stranden.

En 12 våningar hög bostadsbyggnad med tegelfasad intar silornas plats

Som vinnare av tävlingen utsågs Sigge Arkitekter Ab:s förslag ”Strandgatan No.1”, som juryn ansåg bäst uppfyllde tävlingsprogrammets mål. Det vinnande bidraget omfattar en tydlig 12 våningar hög byggnad med tegelfasad och den utgör ett par med elevatortornen vid den gamla kvarnen. Bostadsdelen ansluter sig på ett naturligt sätt till marknivån med en sockel i två skikt som fyller hela tomten och avgränsar gatuområdet.

Bidraget tog även Academills lägsta del i beaktande; bostadsbyggnadsdelen har svängts loss från Museigatan  och riktats mot huvudvyn. På det här viset får Academill-kvarteret havsutsikt och mer naturligt ljus. Enligt förslaget öppnar sig den största delen av bostäderna åt två håll och alla har havsutsikt samt en stor balkong.

Till det vinnande förslagets arbetsgrupp hör förutom Sigge Arkitekter Ab, som svarar för arkitektplaneringen, även Loci Maisema-arkkitehdit Ab beträffande landskapsplaneringen och Sweco Ab beträffande konstruktionsplaneringen. Som ansvarig ledare för arbetsgruppen fungerar arkitekt SAFA Pekka Mäki från Sigge Arkitekter Ab.

Juryn beslöt att tilldela ett hedersomnämnande till arbetsgruppen vid JKMM Arkitekter Ab för deras formsköna bidrag ”Lyhde” av punkthustyp. Övriga bidrag rangordnades inte.

Tävlingsjuryn bestod av FinCap Ab:s representanter Jarmo Kuusela, Raimo Virtanen och Sami Rintamäki samt Vasa stads representanter Päivi Korkealaakso, Paula Frank och Petur Eklund. Som domare i tävlingen fungerade Tuukka Vuori, som var utsedd av Finlands Arkitektförbund.

Arbetsgruppen kring det vinnande bidraget fortsätter omedelbart planeringen av nybyggnadsprojektet.

Bild: Sigge Arkkitehdit Oy