Ohita valikko
Ilmakuva Vaasasta rannan puolelta illalla talvella

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan talousarvio 2024 vastaa kasvun haasteeseen ja kustannusten nousuun

Julkaistu: 26.10.2023

Vaasan kaupungin talousarvio vuodelle 2024 on tietoisesti alijäämäinen. Vaadittavat sopeutustoimet eivät riitä verorahoituksen vähentymisen sekä kulujen nousun takia positiivisen tuloksen tavoitteluun. Kunnallisveroprosenttia pyöristetään, mutta ei vielä suuremmin nosteta, nostopaine kohdistuu vuodelle 2025. Vuoden 2024 tulokseksi arvioidaan –5,8 miljoonaa euroa. Investointeja tehdään kasvuun ja vihreään siirtymään.

– Kuntataloudessa eletään mielenkiintoisia aikoja. Kuntaliiton teettämän talousbarometrin mukaan 129 talousjohtajista kaksi kolmasosaa ennakoi kuntansa talousnäkymät 12 kuukautta eteenpäin joko heikoksi tai melko heikoksi. Muutos on raju, sillä tällä hetkellä jopa 80 prosenttia vastaajista piti kuntansa taloutta keskimääräisenä tai keskimääräistä selvästi vahvempana, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Vaikka maailmantalouden ja kuntatalouden ei ennusteta erityisesti piristyvän ensi vuonna, on Vaasan kehitys positiivista.

– Vaasan asukasluvun odotetaan kehittyvän tasaisesti, vuoden 2024 lopussa 69 000 asukkaan rajakin voidaan ylittää. Juuri valmistuneen selvityksen mukaan, GigaVaasa-investoinnit voivat tuoda suurtakin väestönkasvua tuleviin vuosiin, Häyry jatkaa.

Vaasan työllisyysnäkymät ovat hyvät ja varsinkin nuorisotyöttömyys on alhaista.

Työ- ja elinkeinopalveluiden siirtyminen valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta tuo järjestäytymiskuluja jo ensi vuonna. Todelliset kulut vuodesta 2025 lähtien eivät ole vielä tiedossa. Vaasan kaupunginvaltuusto teki oman päätöksensä työssäkäyntialueesta maanantaina 23.10. Lue päätöksestä tarkemmin täältä.

Verotulot ja valtionosuudet vähenevät

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Uudistuksella oli suuria vaikutuksia kuntatalouteen.

– Sopeutuminen sote-uudistuksesta on vieläkin käynnissä. Haasteita luo valtionosuuksien muutokset sekä verotuottojen lasku. Vuodesta 2022 verotuloja saadaan vielä vanhoilla prosenteilla kuluvana vuonna, vuodesta 2024 verotulot pienenevät taas. Valtio tasaa todellisia sotekuluja vuonna 2024 ja jakaa sen takia vähemmän valtionosuuksia kunnille, kertoo talous- ja strategiajohtaja Cecilia Raunio.

Valtionosuuksien odotetaan laskevan noin 8 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien kokonaissumman olevan vuonna 2024 noin 41 miljoonaa euroa.

– Oma haasteensa ovat sotekiinteistöt, joita on kaupungin kiinteistökannasta noin 17 prosenttia. Näistä moni on vuokrattuna hyvinvointialueelle. Näissä kiinteistöistä on myyntipainetta tulevaisuudessa, Raunio sanoo.

Tähän asti verotulot ovat kehittyneet hyvin, johtuen hyvästä työllisyystilanteesta, vahvasta tulokehityksestä sekä verohännistä. Vuonna 2024 verotulot kuitenkin putoavat verohäntien poistuessa. Verotuloja odotetaan vuonna 2024 saatavan yhteensä runsaat 177 miljoonaa euroa.

– Verotuloissa on sekä nousua, että laskua. Yhdellä veroprosentilla saadaan kunnallisveroa enemmän kuin ennen, mutta samalla kokonaisverotulot laskevat lähes 10 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveron valtakunnallinen muutos ei vaikuttaisi meillä paljoa, sillä yleinen kiinteistöveroprosentti on Vaasassa jo 1,25 prosenttia, Raunio jatkaa.

Veroprosenttia ei vielä vuonna 2024 pyritä nostamaan, ainoastaan pyöristämään 8,36 prosentista 8,4 prosenttiin.

– Vuodelle 2025 on nostopaineita. Mutta tämä tilanne selviää vasta ensi vuonna, kun tiedämme, purevatko sopeutustoimet ja mihin suuntaan maailmantalous lähtee. Kuntaliiton talousbarometrin mukaan yli 40 prosenttia kunnista kokee veroprosentin nostopaineita jo ensi vuodelle, Raunio miettii.

Miljoonien eurojen sopeuttamistarve

Kaupungin toimintakulujen (ilman sisäisiä eriä) arvioidaan olevan liikelaitoksineen vuonna 2024 noin 274 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja odotetaan noin 80 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämää odotetaan vuodelta 2023 noin 15,6 miljoonaa euroa, joten kuluvan vuoden tilinpäätöksen odotetaan olevan positiivinen.

– Positiivinen asia on työttömyysvakuutusmaksujen aleneminen noin 1 miljoonalla eurolla. Haasteita luovat esimerkiksi palkankorotukset ja tilavuokrakulujen nousut. Taloutta tulee siis sopeuttaa, että lakisääteiset palvelut voidaan edelleen rahoittaa, Raunio kertoo.

Raunion nostaa toiminnan kehittämisessä esiin kestävän kehityksen, esimerkiksi energiatehokkuuden lisäämisen, niin rakentamisessa ja valaistuksissa ja tiiviillä yhdyskuntarakenteella sekä kirjastojen muovin käytön vähentämisen ja hiilineutraaliutta tukeviin hankkeisiin osallistumisen.

Yhteensä noin 15 miljoonan euron sopeutustarve koskee kaikkia toimialoja ja konserniyhtiöitä.

– Tähän pyrimme muun muassa toimielimien, kuten kaupunginvaltuuston kokouksia vähentämällä, palveluverkkoja tiivistämällä, tuntiresurssia vähentämällä, vakanssien täyttämättä jättämisellä ja peruskoulujen yhteiskäyttölaitteita lisäämällä. Kuntatekniikan toimintakate on pienennetty 3–4 prosentilla ensi vuodelle, Raunio luettelee.

Vaikka tilikauden 2024 tuloksesta odotetaan tietoisesti miinusmerkkistä, ei tarvittavaa, noin 15 miljoonaa euroa, haluta sopeuttaa kerralla.

– Sopeutus jatkuu vuonna 2025. Meillä on paljon lakisääteisiä palveluita, jotka on hoidettava heikommassakin taloustilanteessa, Raunio sanoo.

Korkojen nousu tuntuu investoinneissa

Merkittävimpiä investointeja vuonna 2024 ovat muun muassa sataman investoinnit (16 milj. e), Vaasan veden investoinnit (10 milj. e), koulu- ja päiväkotihankkeet (noin 10 milj. e), Vaskiluodon laatukäytävä (1,9 milj. e), pesäpallokentän ja tekojään toteutus (750 000 e) ja Kronvikin pyörätie (650 000 e).

Lautakuntien investointiesityksiä on karsittu noin 5 miljoonalla eurolla tai siirretty eteenpäin. Esimerkiksi Itäisen Ratakadun kakkosvaihe siirtyy vuoteen 2026 ja kirjastoauton hankinta siirtyy vuoteen 2025.

Yhteensä kaupunki investoi ensi vuonna noin 64 miljoonalla eurolla.

– Investoinnit ovat tärkeitä, emme voi vain lopettaa kehittymästä. Lisäksi taantumassa juuri valtion ja kuntien investointeja tarvitaan pitämään talouden pyörät pyörimässä. Vihreä siirtymä nähdään mahdollisuutena talouden ongelmiin, siksi esimerkiksi GigaVaasaan investoidaan. Lainoja rahoitetaan uudestaan, ja noin 36 miljoonaa euroa lisälainaa otetaan, riippuen paljonko myyntituloja saadaan ja kuinka hyvin pystytään vahvistamaan taloutta, Raunio kertoo.

Rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja nousevat korot vaikuttavat lainanottoon ja lainamääriin. Velkaa per asukas Vaasalla oletetaan vuoden 2024 päätteeksi olevan 5 900 euroa, joka on mahdollisesti noin 500 euroa suurempi kuin vuonna 2023.

Moniin investointeihin tullaan hakemaan myös ulkopuolista rahoitusta. Esimerkiksi Vaskiluodon laatukäytävään haetaan noin 1,4 miljoonan euron valtionavustusta.

– Kaiken kaikkiaan vuodesta 2024 tulee monin tavoin haastava, mutta olemme selvinneet vaikeammista ajoista yhdessä ennenkin ja teemme sen nytkin. Vaasan elinvoima on hyvä, ja sijoitummekin yhdessä valtakunnallisessa vertailussa heti Helsingin, Tampereen ja Turun jälkeen kovan elinvoiman muuttujilla, summaa Häyry.

Talousarvio vuodelle 2024 käsitellään kaupunginhallituksessa 30.10. ja kaupunginvaltuustossa 13.11. Esityslistat julkaistaan osoitteessa https://tweb.vaasa.fi/

Vaasan kaupungin vuoden 2024 talousarvio lukuina:

Asukasluku ennuste 2024………………………..  67 677 asukasta (tilastokeskuksen ennuste)
Tuloveroprosentti……………………………………  8,4 prosenttia
Toimintakate…………………………………………  193,3 miljoonaa euroa
Verotuotot……………..………………………………  177,3 miljoonaa euroa
Vuosikate……………………………………………….. 27,8 miljoonaa euroa
Kertynyt ylijäämä…………………………………….  9,6 miljoonaa euroa
Tulos………………………………………………………..  -5,8miljoonaa euroa
Valtionosuudet………………………………………..  40,7 miljoonaa euroa
Investoinnit yhteensä (netto)……………………  63,7 miljoonaa euroa
Lainamäärä per asukas…………………………….  5 900 euroa