Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Wärtsilältä vapautuvasta Onkilahden rannasta ekologinen ja korkeatasoinen asuinalue

Julkaistu: 16.6.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 15.6.2020 muun muassa Onkilahden alueen aiesopimusta.

Wärtsilä omistaa Vaasan Onkilahden alueella noin 10 hehtaarin suuruisen teollisuusalueen, jolla sijaitsee moottoritehdas ja sen toimintoja palvelevia rakennuksia.

Onkilahden alueen toiminnot tullaan siirtämään vuodesta 2021 alkaen vaiheittain Vaskiluodon uuteen Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskukseen. Tämä mahdollistaa Onkilahden alueen kehittämisen uusiin käyttötarkoituksiin.

Kaupunki ja Wärtsilä ovat neuvotelleet aiesopimuksesta, jossa sovitaan alueen kehittämisen lähtökohdista ja tietyistä siihen liittyvistä ehdoista.

Asemakaava vuoden 2023 syksyllä

Wärtsilän yleisenä tavoitteena alueen kehittämisessä on kestävän yhdyskuntarakenteen tukeminen älykkäällä teknologialla, paikallisen ja ekologisen energiatuotannon sekä vähähiilisten kulkumuotojen hyödyntämisellä ja energiataloudellisella rakentamisella.

Kaupungin yleisinä tavoitteina on aiesopimukseen kirjattu muun muassa kaupungin vetovoimaa lisäävä, kestävän kehityksen mukainen kokonaisuus, jossa hyödynnetään alueen keskeistä sijaintia, meren läheisyyttä ja historiaa. Lisäksi tavoitellaan korkeatasoista kaupunkirakentamista, alueen suojelurakennusten potentiaalin hyödyntämistä julkisina tai puolijulkisina rakennuksina sekä laadukkaita ja viihtyisiä julkisia ulkotiloja.

Kehittämistavoitteet tulevat tarkentumaan alueen analysoinnin, tarkemman suunnittelun ja vuorovaikutuksen kautta. Suunnitteluprosessi etenee siten, että selvitys-ja analyysivaihe olisi valmis toukokuussa 2021, yleissuunnittelu vuoden 2021 loppuun mennessä ja asemakaavoitus ja toteutussopimukset syyskuussa 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi Wärtsilä Finland Oy:n kanssa tehtävän aiesopimuksen luonnoksen mukaisesti.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.