Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Metviksstranden frigörs från Wärtsilä och blir ett ekologiskt och högklassigt bostadsområde

Publicerad: 18.6.2020

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 15.6.2020 bland annat ett intentionsavtal för Metvikens område.

Wärtsilä äger i Metvikens område i Vasa ett industriområde på ca 10 hektar, där det finns en motorfabrik och byggnader som betjänar dess verksamhet.

Verksamheten i Metviksområdet kommer från år 2021 att stegvis flyttas till Vasklot till det nya forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrumet Smart Technology Hub. Det här möjliggör utvecklande av Metviksområdet för nya användningsändamål.

Staden och Wärtsilä har förhandlat om ett intentionsavtal i vilket avtalas om utgångspunkterna för en utveckling av området och om vissa villkor i anslutning till detta.

Detaljplan hösten 2023

Wärtsiläs allmänna mål för att  utveckla området är att stöda en hållbar samhällsstruktur genom smart teknologi, genom utnyttjande av lokal och ekologisk energiproduktion samt färdsätt med låga koldioxidutsläpp och genom energiekonomiskt byggande.

Stadens allmänna mål som antecknats i intentionsavtalet är bland annat en helhet som ökar stadens attraktionskraft i enlighet med en hållbar utveckling och där områdets centrala läge, närhet till havet och historia tillgodogörs. Samtidigt eftersträvas ett högklassigt stadsbyggande, utnyttjande av områdets skyddade byggnaders potential som offentliga och halvoffentliga byggnader samt högklassiga och trivsamma offentliga utomhusutrymmen.

Utvecklingsmålen kommer att preciseras genom en analysering av området, noggrannare planering och växelverkan. Planeringsprocessen framskrider så att utrednings- och analysskedet skulle vara färdigt i maj 2021, översiktsplaneringen vid utgången av år 2021 och detaljplanläggningen och genomförandeavtalen i september 2023.

Stadsstyrelsen godkände det intentionsavtal som ska ingås med Wärtsilä Finland Oy i enlighet med utkastet.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.