Ohita valikko
Kuvassa varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jaana Saha (vas.), päiväkodin johtaja Mia Jokipii, professori Kristina Ström, varhaiskasvatuksen opettaja Sari Herttua, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Maria Rönn ja palvelupäällikkö Towa Silander.

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Yhteisopettajuus varhaiskasvatuksessa tukee lasten osallisuutta

Julkaistu: 11.10.2023

Vaasassa on tehty uraauurtava tutkimus varhaiskasvatuksen yhteisopettajuudesta. Aihetta on tutkittu kahden vaasalaisen päiväkodin esiopetusryhmissä yhteistyössä Åbo akademin kanssa.

Yhteisopetuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksen opettajan sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tekemää tiivistä yhteistyötä opetustilanteessa.

Yhteisopetus on yksi keino edistää inklusiivista kasvatusta ja opetusta.

– Erityisopetuksen ja yleisopetuksen välinen kynnys madaltuu, kun tukea tarvitsevaa oppilasta tuetaan omassa ryhmässä. Tämä myös edistää erityistä tukea saavien lasten osallisuutta, kuvailee palvelupäällikkö Towa Silander Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksesta.

Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä turvaa sen, että jokainen lapsi saa riittävästi tukea omassa opetusryhmässään.

Pilottiryhmät Pikku kasarmin päiväkodissa ja Gerby daghemissä

Vaasassa yhteisopetusta on kokeiltu ja tutkittu kahdessa pilottiryhmässä Pikku kasarmin päiväkodissa ja Gerby daghemissä.

Käytännössä opettajaparit eli yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja ovat opettaneet yhdessä yhtenä aamupäivänä viikossa. He ovat myös suunnitelleet ja arvioineet yhteisopetusta jatkuvasti yhdessä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jaana Saha ja varhaiskasvatuksen opettaja Sari Herttua toteuttivat yhteisopetusta esiopetusryhmässä Pikku kasarmin päiväkodilla.

Sahan ja Herttua mielestä yksi yhteisopettajuuden positiivisia puolia on se, että erityisopettaja on säännöllisesti ryhmässä.

– Näin erityisopettajasta tulee luonteva osa ryhmän henkilökuntaa. Itse kävin Pikku kasarmilla yhtenä päivänä viikossa ja olin koko päivän. Vaihtelin myös niitä viikonpäiviä, jolloin olin ryhmässä, jotta sain tutustua erilaisiin toimintoihin, erityisopettaja Saha kertoo.

Harvinaista tutkimusta Suomessa

Yhteisopettajuus on tavallinen työmuoto perusopetuksessa, mutta varhaiskasvatuksessa se on vielä suhteellisen harvinaista.

– Se on kuitenkin yleistymässä myös varhaiskasvatuksessa, ja olemmekin nyt edelläkävijöitä, kun Vaasassa teemme tutkimusta aiheesta, kertoo tutkimusta vetänyt professori Kristina Ström Åbo akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnasta.

Tutkimuksessa todettiin, että yhteisopetuksen mahdollisuuksia on muun muassa se, että erityisopettaja oppii tuntemaan opetusryhmän ja pystyy näin ollen nopeammin tunnistamaan, ketkä lapsista ovat tuen ja avun tarpeessa. Opettajat myös oppivat toisiltaan ja opetuksen suunnittelu monipuolistuu. Haasteeksi todettiin muun muassa hankaluus löytää aikaa yhteiselle suunnittelulle.

Aiheesta on tehty Åbo akademissa kolme gradututkielmaa, ja tulossa on myös tutkimusartikkeleita.

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa pyritään siihen, että toimintavuonna 2023-2024 kaikki varhaiskasvatuksen erityisopettajat aloittava yhteisopettamista omilla alueillaan. Vaasan kaupungilla työskentelee tällä hetkellä 17 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.