Förbigå menyn
På bilden: speciallärare inom småbarnspedagogik (från vänster) Jaana Saha, daghemsföreståndare Mia Jokipii, professor Kristina Ström, lärare inom småbarnspedagogik Sari Herttua, speciallärare inom småbarnspedagogik Maria Rönn och servicechef Towa Silander.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Samundervisning inom småbarnspedagogiken stöder barnens delaktighet

Publicerad: 11.10.2023

I Vasa har det gjorts banbrytande forskning om samundervisning inom småbarnspedagogiken. Forskning inom ämnet har gjorts vid två daghem i Vasa i samarbete med Åbo Akademi.

Med samundervisning avses ett nära samarbete i undervisningssituationen mellan en lärare inom småbarnspedagogiken och en speciallärare inom småbarnspedagogiken.

Samundervisning är en metod för att främja inkluderande fostran och undervisning.

– Tröskeln mellan specialundervisningen och den allmänna undervisningen sänks, då ett barn som behöver stöd får det i sin egen grupp. Detta främjar också delaktigheten hos de barn som ges särskilt stöd, beskriver servicechef Towa Silander vid Vasa stads småbarnspedagogik.

Samarbetet mellan olika yrkesgrupper tryggar det att varje barn får tillräckligt stöd i den egna barngruppen.

Pilotgrupper i daghemmet Lilla Kasern och Gerby daghem

I Vasa har man prövat försök med och forskat i samundervisning via två pilotgrupper vid Lill Kasern och Gerby daghem.

I praktiken har lärarparen, dvs. en lärare inom småbarnspedagogiken och en speciallärare inom småbarnspedagogiken, undervisat tillsammans en förmiddag i veckan. De har också kontinuerligt planerat och utvärderat den gemensamma undervisningen tillsammans.

Jaana Saha, speciallärare inom småbarnspedagogiken, och Sari Herttua, lärare inom småbarnspedagogiken, genomförde samundervisning i en förskolegrupp vid daghemmet Lilla Kasern.

Enligt Sahas och Herttuas åsikt är en av de positiva sakerna med kompanjonlärarskap det att specialläraren regelbundet är med i gruppen.

– På det här sättet blir specialläraren en naturlig del av personalen i gruppen. Själv var jag på Lill Kasern en dag per vecka och då hela dagen. Jag varierade också de veckodagar då jag var i gruppen så att jag fick bekanta mig med olika aktiviteter, berättar speciallärare Saha.

Sällsynt studie i Finland

Samundervisning är en vanlig arbetsform inom den grundläggande utbildningen, men inom småbarnspedagogiken är den ännu relativt sällsynt.

– Den är emellertid på väg att bli allmännare också inom småbarnspedagogiken, och vi är nu föregångare, då vi gör en studie i ämnet i Vasa, berättar professor Kristina Ström från Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier. Hon har lett studien.

I studien konstaterades att samundervisningens möjligheter bland annat är att specialläraren lär sig känna undervisningsgruppen och därmed snabbt kan identifiera, vilka barn som är i behov av stöd och hjälp. Lärarna lär sig också av varandra och planeringen av undervisningen blir mångsidigare. En utmaning konstaterades vara bland annat svårigheten att hitta tid för den gemensamma planeringen.

I ämnet har det gjords tre pro gradu-avhandlingar vid Åbo Akademi, och även forskningsartiklar är på kommande.

Inom småbarnspedagogiken i Vasa stad strävar man till att samtliga speciallärare inom småbarnspedagogik skall börja samundervisa i en grupp inom sitt område under verksamhetsåret 2023-2024. Inom Vasa stad arbetar för tillfället 17 speciallärare inom småbarnspedagogik.