Ohita valikko
Merimaisema

Rakennetun ympäristön valvonta

Toimenpidepyynnön / ilmiannon tekeminen

Toimenpidepyyntö/ilmianto tehdään kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle, joko sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta.luvat (at) vaasa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 2, 65101 VAASA.

Toimenpidepyynnössä/ilmiannossa on annettava seuraavat tiedot:

– Pyynnön tekijän/ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
– Valvottavan kiinteistön osoite ja muut yksilöintitiedot
– Toimenpiteet, joita asiassa vaaditaan
– Perustelut vaatimukselle
– Tieto siitä, mikä pyynnön tekijän/ilmoittajan yhteys asiaan on: onko hän naapuri, ohikulkija tai jotakin muuta.

Rakennusvalvonta ei käsittele nimettömiä pyyntöjä/ilmiantoja muutoin kuin poikkeuksellisesti, jos valvottava intressi on merkittävä. Myöskään kaupungin toiselle viranomaiselle toimitettuja nimettömiä kirjelmiä, mitkä tämä viranomainen toimittaa rakennusvalvontatoimistoon, ei tutkita.

Toimenpidepyynnöt/ilmoitukset luokitellaan valvottavien intressien merkittävyyden mukaan. Jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävästä asiasta, siihen puututaan kenen hyvänsä tekemän pyynnön/ilmoituksen perusteella ja luonnollisesti myös rakennusvalvonnan omien havaintojen perusteella, vaikka kukaan ei ole siitä ilmoittanut. Jos kyseessä sen sijaan on naapuriasia, joka tyypillisesti haittaa vain yhtä naapuria, valvontatoimenpiteet käynnistetään vain sellaisen tahon ilmoituksesta, jolla olisi valitusoikeus tontille myönnettävästä luvasta.

Rakennusvalvonnalle tehty kirjallinen toimenpidepyyntö/ilmianto on julkinen heti, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.

Jos paikalla käynnin jälkeen ja muun selvityksen johdosta rakennusvalvonta käynnistää valvontatoimenpiteet, niin kopio toimenpidepyynnöstä/ilmiannosta liitetään mukaan asiasta lähetettävään kehotukseen/määräykseen/tarkastuspöytäkirjaan.

Jos toimenpidepyynnön tekijä/ilmiantaja ei jonkin vamman tai vastaavan syyn johdosta kykene tekemään pyyntöä/ilmiantoa kirjallisesti, niin rakennusvalvonta voi ottaa pyynnön tai ilmiannon vastaan suullisesti. Kyseisen henkilön on annettava edellä mainitut tiedot, jotka rakennusvalvonnan viranhaltija/työntekijä kirjaa ylös laadittavaan asiakirjaan.

Sovellettavat säädökset:

Hallintolaki 16 §, 19 § ja 20 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 192 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 §

– Pyynnön tekijän/ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
– Valvottavan kiinteistön osoite ja muut yksilöintitiedot
– Toimenpiteet, joita asiassa vaaditaan
– Perustelut vaatimukselle
– Tieto siitä, mikä pyynnön tekijän/ilmoittajan yhteys asiaan on: onko hän naapuri, ohikulkija tai jotakin muuta.

Rakennusvalvonta ei käsittele nimettömiä pyyntöjä/ilmiantoja muutoin kuin poikkeuksellisesti, jos valvottava intressi on merkittävä. Myöskään kaupungin toiselle viranomaiselle toimitettuja nimettömiä kirjelmiä, mitkä tämä viranomainen toimittaa rakennusvalvontatoimistoon, ei tutkita.

Toimenpidepyynnöt/ilmoitukset luokitellaan valvottavien intressien merkittävyyden mukaan. Jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävästä asiasta, siihen puututaan kenen hyvänsä tekemän pyynnön/ilmoituksen perusteella ja luonnollisesti myös rakennusvalvonnan omien havaintojen perusteella, vaikka kukaan ei ole siitä ilmoittanut. Jos kyseessä sen sijaan on naapuriasia, joka tyypillisesti haittaa vain yhtä naapuria, valvontatoimenpiteet käynnistetään vain sellaisen tahon ilmoituksesta, jolla olisi valitusoikeus tontille myönnettävästä luvasta.

Rakennusvalvonnalle tehty kirjallinen toimenpidepyyntö/ilmianto on julkinen heti, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.

Jos paikalla käynnin jälkeen ja muun selvityksen johdosta rakennusvalvonta käynnistää valvontatoimenpiteet, niin kopio toimenpidepyynnöstä/ilmiannosta liitetään mukaan asiasta lähetettävään kehotukseen/määräykseen/tarkastuspöytäkirjaan.

Jos toimenpidepyynnön tekijä/ilmiantaja ei jonkin vamman tai vastaavan syyn johdosta kykene tekemään pyyntöä/ilmiantoa kirjallisesti, niin rakennusvalvonta voi ottaa pyynnön tai ilmiannon vastaan suullisesti. Kyseisen henkilön on annettava edellä mainitut tiedot, jotka rakennusvalvonnan viranhaltija/työntekijä kirjaa ylös laadittavaan asiakirjaan.

Sovellettavat säädökset:

Hallintolaki 16 §, 19 § ja 20 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 192 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 §

Toimenpidepyyntö-/ilmiantolomake

Rakennusvalvonnan aukioloajat

  • Arkisin kello 9.00-11.00 sekä 11.45-15.00