Förbigå menyn
Merimaisema

Tillsyn gällande den byggda miljön

Åtgärdsbegäran / angivelsen

Åtgärdsbegäran/angivelsen lämnas in till stadens byggnadstillsynsbyrå antingen per e-post till adressen byggnadstillsynen.lov (at) vasa.fi eller per brev till adressen
Vasa stad / Byggnadstillsynen, PB 2, 65101 VASA.

I åtgärdsbegäran/angivelsen ska följande uppgifter ges:

‐ Namn och kontaktuppgifter för den som lämnar in begäran/anmälan
‐ Adress och övriga identifieringsuppgifter för den fastighet som ska inspekteras
– Åtgärder som krävs i ärendet
– Motiveringar till kravet
– Uppgifter om vilken kontakt inlämnaren av begäran/angivelsen har.

Byggnadstillsynen behandlar inte en anonym begäran/angivelse annat än i undantagsfall, såvida det föreligger ett stort intresse för inspektionen. Inte heller sådana anonyma skrivelser behandlas som inlämnats till en annan myndighet i staden och som därifrån sedan skickas till byggnadstillsynsbyrån.

Åtgärdsbegäran/anmälan klassificeras enligt betydelsen hos de intressen som ska inspekteras. Om det handlar om ett ärende som med tanke på det allmänna intresset är betydande, ingrips i det utifrån en begäran/anmälan gjord av vem som helst och naturligtvis också utifrån byggnadstillsynens egna observationer, fastän ingen har anmält det. Om det däremot handlar om ett grannärende, vilket i typiska fall stör bara en granne, inleds tillsynsåtgärder endast på anmälan
av en sådan part som skulle ha besvärsrätt gällande ett tillstånd som beviljas för tomten.

En skriftlig åtgärdsbegäran/angivelse som görs till byggnadstillsynen är offentlig genast då den har anlänt till byggnadstillsynen.

Om byggnadstillsynen efter besök på platsen och med anledning av annan utredning inleder tillsynsåtgärder, så bifogas en kopia av åtgärdsbegäran/angivelsen till uppmaningen/bestämmelsen/tillsynsprotokollet som sänds om ärendet.

Om den som ska inlämna en åtgärdsbegäran/angivelse på grund av en funktionsnedsättning eller motsvarande orsak inte kan inlämna begäran/angivelsen skriftligen, så kan byggnadstillsynen ta emot begäran eller angivelsen muntligen. Personen måste uppge de ovan nämnda uppgifterna, vilka byggnadstillsynens tjänsteinnehavare/arbetstagare antecknar i det dokument som upprättas.

Författningar som tillämpas:
Förvaltningslagen 16 §, 19 § och 20 §
Markanvändnings- och bygglagen 192 §
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 7 §

‐ Namn och kontaktuppgifter för den som lämnar in begäran/anmälan
‐ Adress och övriga identifieringsuppgifter för den fastighet som ska inspekteras
– Åtgärder som krävs i ärendet
– Motiveringar till kravet
– Uppgifter om vilken kontakt inlämnaren av begäran/angivelsen har.

Byggnadstillsynen behandlar inte en anonym begäran/angivelse annat än i undantagsfall, såvida det föreligger ett stort intresse för inspektionen. Inte heller sådana anonyma skrivelser behandlas som inlämnats till en annan myndighet i staden och som därifrån sedan skickas till byggnadstillsynsbyrån.

Åtgärdsbegäran/anmälan klassificeras enligt betydelsen hos de intressen som ska inspekteras. Om det handlar om ett ärende som med tanke på det allmänna intresset är betydande, ingrips i det utifrån en begäran/anmälan gjord av vem som helst och naturligtvis också utifrån byggnadstillsynens egna observationer, fastän ingen har anmält det. Om det däremot handlar om ett grannärende, vilket i typiska fall stör bara en granne, inleds tillsynsåtgärder endast på anmälan
av en sådan part som skulle ha besvärsrätt gällande ett tillstånd som beviljas för tomten.

En skriftlig åtgärdsbegäran/angivelse som görs till byggnadstillsynen är offentlig genast då den har anlänt till byggnadstillsynen.

Om byggnadstillsynen efter besök på platsen och med anledning av annan utredning inleder tillsynsåtgärder, så bifogas en kopia av åtgärdsbegäran/angivelsen till uppmaningen/bestämmelsen/tillsynsprotokollet som sänds om ärendet.

Om den som ska inlämna en åtgärdsbegäran/angivelse på grund av en funktionsnedsättning eller motsvarande orsak inte kan inlämna begäran/angivelsen skriftligen, så kan byggnadstillsynen ta emot begäran eller angivelsen muntligen. Personen måste uppge de ovan nämnda uppgifterna, vilka byggnadstillsynens tjänsteinnehavare/arbetstagare antecknar i det dokument som upprättas.

Författningar som tillämpas:
Förvaltningslagen 16 §, 19 § och 20 §
Markanvändnings- och bygglagen 192 §
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 7 §

Blankett för åtgärdsbegäran / angivelsen

Byggnadstillsynens öppettider

  • Vardagar klockan 9.00-11.00 samt 11.45-15.00