Ohita valikko

Lifti tulee heinäkuussa 2022

Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta perustavat uuden alueellisen joukkoliikenteen, Liftin, jota suunnitellaan ja kehitetään toimivaksi yhdessä asukkaiden kanssa.

Lifti aloittaa toimintansa heinäkuussa 2022. Uudistus tähtää entistä sujuvampaan matkantekoon, lyhyempiin matka-aikoihin ja tiheämpiin vuoroväleihin erityisesti ruuhka-aikaan.

Uusi linjasto julkaistaan jo nyt, jotta asukkaat ehtivät tutustua uusiin reitteihin ajan kanssa.

– Liftin myötä Vaasan seudun joukkoliikenteen palvelutaso parantuu huomattavasti. Pyrimme ottamaan erilaiset tarpeet huomioon linjaston suunnittelussa ja toivottavasti jatkossa yhä useammat kokevat bussin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi omalle autolle tai muille kulkumuodoille, joukkoliikennesuunnittelija Anastassia Backlund kertoo.

Liftin näkyvin muutos on siirtyminen nykyisistä pitkistä rengaslinjoista selkeisiin heilurilinjoihin, joissa bussit kulkevat edestakaisin samaa reittiä. Elokuusta lähtien Vaasan seudun paikallisliikenne muodostuu kahdeksasta säännöllisesti ajettavasta heilurilinjasta, yhdestä suorasta työmatkaliikenteen vuorosta Västervikin ja Gerbyn alueelta Runsoriin sekä kahdesta kouluvuorosta.

Uusi linjasto on nykyiseen verrattuna huomattavasti selkeämpi ja suoraviivaisempi. Bussien vuosittaiset ajokilometrit kasvavat muutoksen myötä nykyisestä noin miljoonasta kilometristä noin kahteen miljoonaan.

Seudun lempiväri on pinkki

Liftin bussin teippauksia värivaihtoehtoa kysyttiin seudun asukkailta, ja 703 äänellä pinkki teippausväri voitti äänestyksen. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan 1862 ääntä. Äänestyksellä toivottiin asukkaiden valitsevan liikenteessä erottuvan ja hyvää mieltä jakavan ilmeen busseille Vaasan seudulla.

Väriäänestyksen äänestäjien kesken arvottiin vuoden, puolen vuoden ja 3kk ilmaiset joukkoliikenneliput. Voittajat on arvottu, ja heihin on oltu suoraan yhteydessä.

Uudistuva seudullinen joukkoliikenne

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan uusi alueellinen joukkoliikenne sai syyskuussa 2020 järjestetyssä yleisöäänestyksessä nimen Lifti. Asukkaat osallistuivat äänestykseen innostuneesti kokonaisäänimäärän ollessa yhteensä 1445 ääntä.

Vaasa ja Mustasaari ovat sitoutuneet yhteiseen joukkoliikenteen toimivalta-alueeseen, joka tulee toimintaan vuonna 2022. Muutos näkyy asukkaille oman brändin lisäksi täysin uuden linjaston muodossa. Uuden joukkoliikenteen toimivalta-alueen tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä kaikissa käyttäjäryhmissä.

Joukkoliikenneuudistuksen eteneminen

 1. 2018

  Vaasan ja Mustasaaren uuden yhteisen joukkoliikenteen järjestämistapa ja tavoitteet määritellään.

 2. Syksy 2019

  Uuden linjaston suunnittelu ja vaikutusten arviointi alkavat.

 3. Kevät 2020

  Joukkoliikenneuudistuksen brändäys käynnistyy. Vaasan ja Mustasaaren yhteiselle joukkoliikenteelle suunnitellaan oma brändi uudella logolla ja visuaalisella ilmeellä.

 4. Syksy 2020 - kevät 2021

  Nimi ja ulkoasu valitaan äänestyksellä. Vaasan seudun asukkaat äänestivät joukkoliikenteelle nimeksi Lifti ja teippausväriksi pinkin.

 5. Kevät 2021

  Liikennöitsijä kilpailutetaan ja voittajaksi valitaan Vekka Group Oy. Samalla Vaasan kaupunki tilaa kolme uutta biokaasulla kulkevaa bussia.

 6. Heinä-elokuu 2021

  Bussien teippaus alkaa. Uuden brändin mukaisia autoja ilmestyy jo katukuvaan.

 7. Lokakuu 2021

  Liftin uusi linjasto julkaistaan.

 8. Heinäkuu 2022

  Lifti aloittaa toimintansa.

 • Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteinen alueellinen joukkoliikenne, Lifti, aloittaa toimintansa heinäkuussa 2022. Uudistus tähtää entistä sujuvampaan matkantekoon, lyhyempiin matka-aikoihin ja tiheämpiin vuoroväleihin erityisesti ruuhka-aikaan. Liftin linjasto julkaistaan jo nyt, jotta asukkaat ehtivät tutustua uusiin reitteihin ajan kanssa.

Ota yhteyttä:

Kehitysehdotukset ja palautteet voi laittaa myös sähköpostiosoitteeseen: