Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Vasa stad planerar bussrutterna i samarbete med trafikidkarna. Rutt- och tidtabellsplaneringen baserar sig på skolresetrafiken för grundskolelever, yrkesskolelever och gymnasister. Det är även viktigt att utveckla arbetsresetrafiken, och staden lyssnar på önskemål från det lokala näringslivet. I bussarna i Vasa används det riksomfattande Waltti-kortsystemet.

Kundservicens kontaktuppgifter:

Oy Wasa Citybus Ab
Övre Torget 4
65100 Vasa
Tfn. 050-511 4022
info@wasacitybus.fi
Öppettider: Vardagar kl. 10:00 – 17:00

Resevillkor och dokument

Här kan du bekanta dig med Vasa kollektivtrafiks gällande dokument:

Resevillkor

Bekanta dig med allmänna villkor för resekort och resor inom Vasa stads kollektivtrafik

Dataskyddsbeskriving

Dataskyddsbeskrivning för biljett- och betalsystemet Waltti

Användningsvillkor för nätladdningstjänsten

Bekanta dig med användningsvillkoren för nätladdningstjänsten i fråga om Waltti-resekorten

Rapporter

Samlad rapport 2018 (pdf)

Övriga publikationer

Kundnöjdhetsenkät 2019 (pdf)

Framlagda planer

Följande plan är offentligt framlagda under tiden 9.6-22.6.2020.

Plan för kollektivtrafiken i Vasa stadsregion _Deluppgift 2

Förfrågningar besvaras av Pertti Hällilä tfn 040-581 3150

Ge respons

Utvecklingsförslag och feedback kan skickas på e-post: