Förbigå menyn
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Vasa stad planerar bussrutterna i samarbete med trafikidkarna. Rutt- och tidtabellsplaneringen baserar sig på skolresetrafiken för grundskolelever, yrkesskolelever och gymnasister. Det är även viktigt att utveckla arbetsresetrafiken, och staden lyssnar på önskemål från det lokala näringslivet. I bussarna i Vasa används det riksomfattande Waltti-kortsystemet.

Kundservicens kontaktuppgifter:

Oy Wasa Citybus Ab
Övre Torget 4
65100 Vasa
Tfn. 050-511 4022
info@wasacitybus.fi
Öppettider: Vardagar kl. 10:00 – 17:00

Rekommendation om användning av munskydd och andra säkerhetsanvisningar

HL gav torsdagen 13.8.2020 en rekommendation till medborgarna om användning av munskydd i kollektivtrafiken, där närkontakt inte kan undvikas. Inom Vasa stads kollektivtrafik rekommenderas nu att munskydd används.

THL rekommenderar att munskydd ska användas för skyddande av andra människor på de sjukvårdsdistrikts områden där det har förekommit coronasmitta under de senaste två veckorna. Rekommendationen gäller också Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det har konstaterats att när munskydd används på rätt sätt så minskar det en eventuell spridning av viruset i omgivningen.

Enligt THL:s rekommendation är munskydd inte lämpligt för barn. Munskydd enligt anvisningarna kan användas från 15 års ålder. Den som använder munskydd ska skaffa skyddet själv.

Undvik rusningstider och betalning med kontanter

Det är viktigt att passagerarna följer de utfärdade anvisningarna. Genom sitt eget agerande kan man minska spridningen av coronasmitta.

  • Använd munskydd.  Sätt på munskyddet i god tid innan du stiger på bussen.
  • Åk bara om du är frisk.
  • Se till att ha god handhygien.
  • Kom ihåg säkerhetsavståndet.
  • Undvik bussar i rusningstrafik alltid då din tidtabell tillåter och välj en lugnare tid utanför rusningstid.
    • I Vasa är det mest passagerare i kollektivtrafiken vardagar kl. 7–9 och 14–17.
  • Undvik att röra olika ytor i onödan.
  • Hosta i en näsduk eller i ärmen, inte i handen.
  • Undvik kontanter, använd resekort eller Waltti-mobilbiljett.

Handsprit finns att använda i bussarna

De anställda inom lokaltrafikservicen gör sitt bästa för att främja en trygg resa. Städningen av bussarna, rengöringen av ytorna och desinficeringen har effektiverats. Speciell uppmärksamhet fästs på de ytor, som man ofta rör vid med händerna.

I bussarna finns handsprit till passagerarnas förfogande. Rekommenderas också att egen handsprit tas med ifall handspriten i bussen är slut.

Effektiverade åtgärder för hindrande av smitta fortgår inom lokaltrafiken så länge som det allmänna läget förutsätter.

Resevillkor och dokument

Här kan du bekanta dig med Vasa kollektivtrafiks gällande dokument:

Resevillkor

Bekanta dig med allmänna villkor för resekort och resor inom Vasa stads kollektivtrafik

Dataskyddsbeskriving

Dataskyddsbeskrivning för biljett- och betalsystemet Waltti

Användningsvillkor för nätladdningstjänsten

Bekanta dig med användningsvillkoren för nätladdningstjänsten i fråga om Waltti-resekorten

Rapporter

Samlad rapport 2018 (pdf)

Samlad rapport 2019 (pdf)

Samlad rapport 2020 (pdf)

Samlad rapport 2021 (pdf)

Övriga publikationer

Kundnöjdhetsenkät 2019 (pdf)

Kundnöjdhetsenkät 2020 (pdf)

Kundnöjdhetsenkät 2021 (pdf)

Ge respons

Utvecklingsförslag och feedback kan skickas på e-post: