Förbigå menyn

Lifti – Vasaregionens nya kollektivtrafik

Vasa stads och Korsholms kommuns nya gemensamma regionala kollektivtrafik, Lifti, inleder sin verksamhet 1.7.2022. Lifti har dubbelt antal turer och de förmånligaste priserna i Finland. Lift går på biogas, så om du väljer bussen minskar du utsläppen i trafiken.

Syftet med Lifti är att underlätta kommuninvånarnas vardag och möjliggöra allt smidigare resor mellan bostadsområden, arbetsplatskoncentrationer och andra centrala objekt. I och med Lifti kommer servicenivån på Vasaregionens kollektivtrafik att förbättras märkbart, resetiderna blir kortare och turintervallen blir tätare i synnerhet under rusningstid.

Liftis nya linjenät utgörs av åtta regelbundet trafikerande pendellinjer, en tur för arbetsresetrafik från Västervik- och Gerbyområdet till Runsor, en hamntur som kör enligt färjetidtabellen samt två skolturer. Dessutom finns det sammanlagt 6 servicebussar som trafikerar i Vasaregionen.

Aktuellt

Kontakta oss

Utvecklingsförslag och feedback kan skickas på e-post:

Kundservicens kontaktuppgifter:

Busskort, hittegods och linje- och tidtabellsinformation

  • Lifti – kundservicestället , Köpcentrum Rewell, 2 vån.
  • Öppet vardagar kl. 10:00 – 17:00

Tidtabellsinformation