Ohita valikko
Rakennustyömaa

Kaivuluvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää kaivu- ja sijoituslupaa. Lupa anotaan kuntatekniikasta.

Kaivu- ja sijoitusluvalla voit hakea lupaa kadulla tai yleisellä alueella tehtävälle kaivutyölle sekä esimerkiksi katualueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle tai kaivolle.

Kaivuluvan ansiosta kaupunki voi sovittaa yhteen kaivuutöitä niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle tai muulle toiminnalle työmaa-alueen ympäristössä.  Työt tulee tehdä nopeasti sekä turvallisesti. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Kaivuluvan hakeminen

Ennen kaivutyön aloittamista on luvan hakijan selvitettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet omalla kustannuksellaan. Alkukatselmus pidetään ennen työn aloittamista ja hankkeeseen ryhtyvän on tilattava se viimeistään viikkoa ennen työtapahtumaa luvan myöntäjältä.

Työstä vastaavan tahon on tehtävä kadulla ja yleisellä alueella suoritettavasta työstä kaivulupahakemus kaupungille 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa välittömästi kaupungin annettua kaivuluvan.

Kaivulupaa haetaan kaivulupahakemuksella, joko kirjallisella lomakkeella Kuntatekniikasta tai sähköpostitse osoitteesta: kuntatekniikka.hakemukset(at)vaasa.fi

Hakemukseen tulee liittää kaivannon tyyppipoikkileikkaus, liikenteenohjaussuunnitelma sekä kartta, johon on merkitty kaivualue.

Maksut

Kaupungilla on kunnossapitolain mukaan oikeus periä maksu katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä, ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.

Katso hinnasto liitteestä: tilapaiset_lupamaksut_ja_vuokrat_-hinnasto_1.4.2021

 

Määräykset

Kaupunki voi antaa kaivuluvassa työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille.

Kaivu- ja sijoituslupa määräykset

Vaasan kaupungin katujen hoitoluokituskartta (pdf)

Myönnetyt kaivuluvat

Myönnetyt kaivuluvat viimeisen kuukauden ajalta löytyvät täältä

T L110-22 Reininkatu 7 päätös V L97-22 Ammattikoulunkatu päätös V L100-22 Ruutikellarintie-Karhuntie päätös V L108-22 Hiidenkiventie 12, liitteet V L122-22 Strömberginkatu-Huutoniementie päätös, DNA L114-22 Vesilaitoksentie 203 päätös, JNT L123-22 Liisanlehdontie-Kanavasillantie päätös, JNT L124-22 Rauhankatu – Raastuvankatu risteys päätös, JNT L126-22 Kirjurintie päätös, JNT L127-22 Isokalliontie päätös, K L120-22 Läntinen Pitkäkatu 13 päätös

Aars L136-22 Teirinkatu-Schwerininkatu päätös Byggstart L155-22 Makkaramestarinkuja päätös DNA L141-22 Frilundinpolku-Teollisuuskatu päätös DNA L142-22 Onkilahti päätös DNA L143-22 Huvilatie päätös DNA L161-22 Ratavallinkatu-Laajametsäntie päätös E L137-22 Albertintie 10 päätös E L153-22 Pellavatie 4 päätös JNT L147-22 Wolffintie-Merimiehenkatu-Kapteeninkatu 4 päätös JNT L150-22 Tiilitehtaankatu 45 päätös JNT L156-22 Niemeläntie-Purjehtijankuja päätös JNT L163-22 Talttatie-Kairatie päätös K L148-22 Kumpukatu 16 päätös K L149-22 Venlantie 10 päätös K L154-22 Väinölänkatu 15 päätös K L157-22 Kustaalantie 35 päätös K L158-22 Kirjastonkatu 8 päätös K L160-22 Kustaalantie 65 päätös K L162-22 Leipurinkuja 2 päätös S L134-22 Tervajoentie 51 päätös S L135-22 Lystitie-Välitie risteys päätös S L140-22 Sanmarkinkatu päätös S L146-22 Ratavallinkatu-Laajametsäntie päätös S L164-22 Tehtaankatu 6-7 päätös T L144-22 Kuriirintie päätös T L145-22 Tuotantotie päätös V L139-22 Kuninkaantie-Piirikatu päätös V L151-22 Lentäjänkatu 20 päätös V L152-22 Strömberginkatu-Huutoniementie pyörätie päätös V L159-22 Teeriniemenkatu 11 päätös

 

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö