Ohita valikko
Rakennustyömaa

Kaivuluvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää kaivu- ja sijoituslupaa. Lupa anotaan kuntatekniikasta.

Kaivu- ja sijoitusluvalla voit hakea lupaa kadulla tai yleisellä alueella tehtävälle kaivutyölle sekä esimerkiksi katualueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle tai kaivolle.

Kaivuluvan ansiosta kaupunki voi sovittaa yhteen kaivuutöitä niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle tai muulle toiminnalle työmaa-alueen ympäristössä.  Työt tulee tehdä nopeasti sekä turvallisesti. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Kaivuluvan hakeminen

Ennen kaivutyön aloittamista on luvan hakijan selvitettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet omalla kustannuksellaan. Alkukatselmus pidetään ennen työn aloittamista ja hankkeeseen ryhtyvän on tilattava se viimeistään viikkoa ennen työtapahtumaa luvan myöntäjältä.

Työstä vastaavan tahon on tehtävä kadulla ja yleisellä alueella suoritettavasta työstä kaivulupahakemus kaupungille 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa välittömästi kaupungin annettua kaivuluvan.

Kaivulupaa haetaan kaivulupahakemuksella, joko kirjallisella lomakkeella Kuntatekniikasta tai sähköpostitse osoitteesta: kuntatekniikka.hakemukset(at)vaasa.fi

Hakemukseen tulee liittää kaivannon tyyppipoikkileikkaus, liikenteenohjaussuunnitelma sekä kartta, johon on merkitty kaivualue.

Maksut

Kaupungilla on kunnossapitolain mukaan oikeus periä maksu katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä, ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.

Katso hinnasto liitteestä: Tilapäiset lupamaksut ja vuokrat -hinnasto 1.1.2023

 

Määräykset

Kaupunki voi antaa kaivuluvassa työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille.

Kaivu- ja sijoituslupa määräykset

Vaasan kaupungin katujen hoitoluokituskartta (pdf)

Myönnetyt kaivuluvat

Myönnetyt kaivuluvat viimeisen kuukauden ajalta löytyvät täältä

 

DNA L51-23 Yliopistonranta-Museokatu päätös DNA L59-23 Niemeläntie päätös JNT L69-23 Muuntajankatu-Gerbyntie 22 päätös JNT L70-23 Korsholmanpuistikko-Koulukatu päätös JNT L71-23 Kivivasarankatu-pyörätie päätös JNT L72-23 Tiilitehtaankatu 49 – Poikkikuja 6 päätös JNT L79-23 Mäntymaantie 24 – Uuspellontie 1 päätös Lounea L52-23 Rajakatu-Metsäkatu-Pajakatu päätös Lounea L63-23 Eisnäsinkatu-Panimontie-Kalevankatu-Väinölänkatu-Louhenkatu (Vaasa 25 osa 1) päätös Lounea L64-23 Kruunantie-Bönäsintie-Kustaalantie-Näkinkuja (Vaasa 25 osa 2) päätös Lounea L65-23 Kruunantie-Panimontie-Torpankatu-Pukinkatu (Vaasa 25 osa 3) päätös Lounea L66-23 Riihikatu, Kujakatu (Vaasa 23 osa 2) päätös Lounea L85-23 Hiidenkiventie-Viertolantie (Vaasa 20 osa 1) päätös Lounea L86-23 Aapontie-Aleksis Kiventie-Timontie-Laurintie (Vaasa 20 osa 2) päätös S L55-23 Eräpolku 11 päätös S L68-23 Tammikaivonrinne 2 päätös S L73-23 Erottajankatu 18 päätös S L74-23 Omakotikatu 2 päätös T L58-23 Opistokatu päätös V L75-23 Keskuskatu 2-10 päätös V L76-23 Hirventie 10-12 päätös V L77-23 Punarinnankatu 22 päätös V L78-23 Kirjastokatu päätös Valokuitunen L53-23 Kujakatu-Riskusillankatu-Sorsantie-Ainonkatu-Kustaalantie päätös – kopio

E L117-23 Kapteeninkatu 30 päätös JNT L97-23 Kiitokaari päätös JNT L100-23 Hovioikeudenpuistikko 5 päätös JNT L113-23 Harjukatu 10-20 päätös K L102-23 Punarinnankatu 7 päätös K L103-23 Juhanintie 10 päätös K L104-23 Närhenkuja 3 päätös K L118-23 Opistokatu 9 päätös K L120-23 Kuokkamiehentie 26 ja 28 päätös L87-23 Eisnäsinkatu-Orrenmäenkatu-Kivivasarankatu-Metsäkallionkatu päätös S L91-23 Vähänkyröntie 558-Rintamaankuja päätös S L93-23 Aleksis Kiventie 43 päätös S L95-23 Kauppamatkustajankuja-Vaasanpuistikko päätös S L98-23 Kruunantie 27 päätös S L99-23 Hiirihaukankatu 19-25 päätös S L101-23 Pallokatu 19 päätös S L105-23 Ruutikellarintie 6 päätös S L119-23 Kivijärventie päätös T L114-23 Kvartsikatu 2 päätös V L106-23 Asemakatu 6-18 päätös Valokuitunen L67-23 Näkinkuja-Verkkokatu-Nummikatu-Miilutie-Ympyrätie päätös Valokuitunen L94-23 Klemetinkatu-Asemakatu-Kurteninkatu-Tiilitehtaankatu-Rauhankatu-Ansaankatu päätös

 

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö