Ohita valikko
Rakennustyömaa

Kaivuluvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää kaivu- ja sijoituslupaa. Lupa anotaan kuntatekniikasta.

Kaivu- ja sijoitusluvalla voit hakea lupaa kadulla tai yleisellä alueella tehtävälle kaivutyölle sekä esimerkiksi katualueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle tai kaivolle.

Kaivuluvan ansiosta kaupunki voi sovittaa yhteen kaivuutöitä niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle tai muulle toiminnalle työmaa-alueen ympäristössä.  Työt tulee tehdä nopeasti sekä turvallisesti. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Kaivuluvan hakeminen

Ennen kaivutyön aloittamista on luvan hakijan selvitettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet omalla kustannuksellaan. Alkukatselmus pidetään ennen työn aloittamista ja hankkeeseen ryhtyvän on tilattava se viimeistään viikkoa ennen työtapahtumaa luvan myöntäjältä.

Työstä vastaavan tahon on tehtävä kadulla ja yleisellä alueella suoritettavasta työstä kaivulupahakemus kaupungille 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa välittömästi kaupungin annettua kaivuluvan.

Kaivulupaa haetaan kaivulupahakemuksella, joko kirjallisella lomakkeella Kuntatekniikasta tai sähköpostitse osoitteesta: kuntatekniikka.hakemukset(at)vaasa.fi

Hakemukseen tulee liittää kaivannon tyyppipoikkileikkaus, liikenteenohjaussuunnitelma sekä kartta, johon on merkitty kaivualue.

Maksut

Kaupungilla on kunnossapitolain mukaan oikeus periä maksu katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä, ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.

Katso hinnasto liitteestä: tilapaiset_lupamaksut_ja_vuokrat_-hinnasto_1.4.2021

 

Määräykset

Kaupunki voi antaa kaivuluvassa työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille.

Kaivu- ja sijoituslupa määräykset

Vaasan kaupungin katujen hoitoluokituskartta (pdf)

Myönnetyt kaivuluvat

Myönnetyt kaivuluvat viimeisen kuukauden ajalta löytyvät täältä

 

Vaasan sähköverkko, Vaskiluoto,öljysatama,

DNA, Kivihaantie 4 pdf DNA,Gerbyntie 14 Elisa,Liekkikuja 23-25pdf JNT, Ravilaakso JNT, Vanha satama Telia Finland Oy, Liisanlehdontie Telia Finland Oy, Strömberginkatupdf Vaasan Sähköverkko, Kaarlentie-Teollisuuskatu-Frilundintie pdf Vaasan Sähköverkko, Kivimetsän-,Tuotanto-,Kuriirintie pdf Vaasan Sähköverkko, Pitsikatu 6-8 pdf Vaasan Sähköverkko, Ravilaakso Vaasan Sähköverkko, Sairaskodin-,Sorakatu ja Silmukkatie pdf Vaasan sähköverkko, Vanha satama Vaasan sähköverkko,Hovioikeudenpuistikko Vaasan sähköverkko,Kankitie-Vasaratie Vaasan Sähköverkko,Merikaarrontie-Kopnetie-Nikontie pdf, Vaasan sähköverkko, Avotulenkuja 6wasacon, Sairaskodinkatu 3

DNA, Vanhan Vaasankatu 16 Elisa, Kirjurintie 1 Elisa, Ravilaakso Elisa, Tiilitehtaankatu 40 Elisa, Vanaha satamaElisa,Tuotantotie Hannah Norrena,Huvilakatu 9JNT,Moottorikatu-Kutterikatu JNT,Pukinjärvi Osk Vaasan torilämpö,Hovioikeudenpuistikko Rennova Oy,Rantakatu 14 Telia Finalnd, Kurteninkatu Vaasan sähkö, Sairaskodinkatu 3 Vaasan sähkö, Sininen tie pp-tie Vaasan sähkö,Hangonkatu 10 Vaasan sähkö,Karitie 1 Vaasan sähkö,Saarnitie 6 Vaasan sähköverkko, Eräpolku pdf Vaasan sähköverkko, Lentäjänkatu Vaasan Sähköverkko, Rantakatu 3 Vaasan sähköverkko, Sudentie-Karhuntie risteys Vaasan Sähköverkko, Teeriniemenkatu 3Vaasan sähköverkko, Usvapolku-Kotapakantie Vaasan sähköverkko,Klemetinkatu11 Vaasan sähköverkkö,Rantakatu 1 Vaasan Vesi, Omakotikatu 6 Vaasan Vesi, Rajarinne-RajaniityntieVaasan Vesi, Sorsantie-Kaupunginkatu Vaasan Vesi,Hevoshaantie 4

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö