Ohita valikko
Rakennustyömaa

Kaivuluvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää kaivu- ja sijoituslupaa. Lupa anotaan kuntatekniikasta.

Kaivu- ja sijoitusluvalla voit hakea lupaa kadulla tai yleisellä alueella tehtävälle kaivutyölle sekä esimerkiksi katualueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle tai kaivolle.

Kaivuluvan ansiosta kaupunki voi sovittaa yhteen kaivuutöitä niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle tai muulle toiminnalle työmaa-alueen ympäristössä.  Työt tulee tehdä nopeasti sekä turvallisesti. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Kaivuluvan hakeminen

Ennen kaivutyön aloittamista on luvan hakijan selvitettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet omalla kustannuksellaan. Alkukatselmus pidetään ennen työn aloittamista ja hankkeeseen ryhtyvän on tilattava se viimeistään viikkoa ennen työtapahtumaa luvan myöntäjältä.

Työstä vastaavan tahon on tehtävä kadulla ja yleisellä alueella suoritettavasta työstä kaivulupahakemus kaupungille 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa välittömästi kaupungin annettua kaivuluvan.

Kaivulupaa haetaan kaivulupahakemuksella, joko kirjallisella lomakkeella Kuntatekniikasta tai sähköpostitse osoitteesta: kuntatekniikka.hakemukset(at)vaasa.fi

Hakemukseen tulee liittää kaivannon tyyppipoikkileikkaus, liikenteenohjaussuunnitelma sekä kartta, johon on merkitty kaivualue.

Maksut

Kaupungilla on kunnossapitolain mukaan oikeus periä maksu katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä, ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.

Katso hinnasto liitteestä: Tilapäiset lupamaksut ja vuokrat -hinnasto 1.1.2023

 

Määräykset

Kaupunki voi antaa kaivuluvassa työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille.

Kaivu- ja sijoituslupa määräykset

Vaasan kaupungin katujen hoitoluokituskartta (pdf)

Myönnetyt kaivuluvat

Myönnetyt kaivuluvat viimeisen kuukauden ajalta löytyvät täältä

JNT L194-22 Rauhankatu-Raastuvankatu-Kasarminkatu päätös K L178-22 Omakotikatu 2 päätös K L180-22 Karpalotie 14 päätös K L181-22 Hiirihaukankatu 13 päätös K L182-22 Riihikatu 4 päätös K L185-22 Emännänkatu 15-21 päätös S L173-22 Rajalahdentie 20 päätös S L176-22 Wolffintie vl. Pått-Yliopistonranta päätös S L177-22 Kivihaantie 8 päätös S L186-22 Laturintie 1 päätös S L192-22 Nuotiopiiri 2 päätös  JNT L174-22 Klemettilänraide päätösJNT L175-22 Hiidenkiventie-Jukolantie-Mustasaarentie päätösJNT L179-22 Kortelaaksontie-Isokalliontie päätösJNT L183-22 Sisäsatama päätösJNT L187-22 Kellonevantie-Mäntymaantie päätösJNT L188-22 Kirkkopuistikko 12 päätösJNT L189-22 Jääkärinpuistikko 20-28 päätösJNT L190-22 Ilmarisenkatu 6 ja 9 päätösJNT L191-22 Rantakatu 30 päätös

DNA L201-22 Joutsenenkatu 6 päätös E L200-22 Joutsenenkatu 6 päätös JNT L207-22 Vanha Satamatie-Ampujantie-Wahlbäckintie päätös K L1-23 Toimittajankuja päätös K L2-23 Hitsaajankatu-Viilarinkatu päätös K L3-23 Eisnäsinkatu 12 päätös K L5-23 Kylväjänkatu 14 päätös K L6-23 Pursimiehenkatu 30 päätös K L7-23 Tuomonkuja 3 päätös K L10-23 Sairaskodinkatu-Ammattikoulunkatu päätös K L13-23 Kappelinmäentie 8 päätös K L199-22 Vuorikatu 22 C päätös K L206-22 Erottajakatu 14 päätös S L8-23 Liekkikuja 10 päätös S L9-23 Myllykatu-Vuorikatu päätös S L11-23 Varastokatu 9 päätös S L208-22 Teeriniemenkatu-Joutsenenkatu-Hippiäisenkatu-Sinirinnankatu päätös S L209-22 Ahventie 9 päätös S L211-22 Tammikaivonrinne 1 päätös S L212-22 Vaasanpuistikko 20 päätös Sisäsataman terassi Oy L198-22 Sisäsatama päätös T L197-22 Koulukatu 13 päätös T L213-22 Kauppamatkustajankuja päätös V L4-23 Rantakatu 1 päätös V L12-23 Pellervonkatu 11 päätös V L195-22 Schwerininkatu 4 päätös V L196-22 Kappelinmäentie-Pp.tie-Eräpolku päätös V L202-22 Pihlajatie 22 päätös V L203-22 Kirjastonkatu 16 liitteet V L204-22 Kirjastonkatu-Raastuvankatu risteys päätös V L205-22 Pikkupiiankatu 6 päätös V L210-22 Korsholmanpuistikko 18 päätös

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö