Ohita valikko
Hoitaja ja potilas juttelevat

Kokemusasiantuntijuus

Koulutetulla kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on kokemusta ja tietoa omasta tai läheisen sairaudesta tai haastavasta elämäntilanteesta.

Kokemustoiminnassa jaetaan kokemuksia ja kokemustietoa.

Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimija toimii pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa henkilökohtaista kokemusta haastavasta elämäntilanteesta, vammasta, sairaudesta tai niissä läheisenä olemisesta. Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja valtakunnallinen potilas- tai vammaisjärjestön taustatuki.

Jaetun asiantuntijuuden kautta luodaan parempi palvelujärjestelmä. Ammatillista tietoa ja kokemustietoa yhdistämällä palveluita voidaan kehittää entistä vaikuttavammiksi ja paremmin tarpeita vastaaviksi.

Kokemusasiantuntija tuo erilaisiin tilaisuuksiin, kuten kokouksiin, tapahtumiin sekä asiakas- ja potilastilanteisiin lisäarvoa kokemustiedolla. Kokemusasiantuntija voi työskennellä esimerkiksi laatusuositusten arvioijana tai auditoijana, palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä, vertaistukiryhmän ohjajana tai vertaiskeskustelijana sekä tulkkina asiakkaan ja henkilökunnan välillä.

Lue lisää kokemusasiantuntijuudesta.