Ohita valikko
Hoitaja ja potilas juttelevat

Kokemusasiantuntijat

Koulutetulla kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on kokemusta ja tietoa omasta tai läheisen sairaudesta tai haastavasta elämäntilanteesta.

Kokemusasiantuntija (KAT) on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta tai fyysisestä sairaudesta, hankalista elämänvaiheista, kuntoutumisesta ja toipumisesta joko itse kokeneena tai läheisenä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että henkilön oma toipumisprosessi on edennyt riittävän pitkälle. Koulutuksessa omasta toipumiskokemuksesta muodostuu työkalu. Kokemusasiantuntijakoulutus antaa yksilölle laajat valmiudet toimia erilaisissa tehtävissä ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Pohjanmaan alueella kokemusasiantuntijakoulutusta tarjoaa tällä hetkellä mm. Vamia.

Kokemusasiantuntija tuo erilaisiin tilaisuuksiin, kokouksiin, tapahtumiin sekä asiakas- ja potilastilanteisiin lisäarvoa omalla kokemustiedollaan. Kirjatiedon ja kokemustiedon yhdistyessä syntyy jaettua asiantuntijuutta. Kokemusasiantuntijan yksi tärkeimmistä tehtävistä on omakohtaisen toipumiskokemuksensa kautta tuoda vertaistukea ja toipumisen toivoa kanssaan saman kokeneille. Hän toimii kokemuksensa avulla ikään kuin lisätyökaluna ammattilaisen tekemässä työssä.

Kokemusasiantuntija voi työskennellä esimerkiksi:

  • Luennoitsijana esim. kouluissa, seminaareissa ja erilaisissa tapahtumissa joko yksin tai ammattilaisen rinnalla
  • Vertaistukiryhmän ohjaajana
  • Vertaistukihenkilönä
  • Kehittämistyöryhmän jäsenenä
  • Laatusuositusten arvioijana tai auditoijana

Voit tilata tarpeisiisi sopivan kokemusasiantuntijan esimerkiksi Mielle ry:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.miellery.fi/kokemusasiantuntija/ Sivustoltamme löydät kokemusasiantuntijoiden esittelyt, yhteystiedot ja tilausohjeet. Kokemusasiantuntijat veloittavat työstään palkkion.

Lisätietoja:

Sini Kirvesmäki

kokemusasiantuntijaneuvoja, Mielle ry
sini.kirvesmaki@miellery.fi  tai   p. 050 409 1515