Ohita valikko
Hoitaja ja potilas juttelevat

Kokemusosaajat

Koulutetulla kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on kokemusta ja tietoa omasta tai läheisen sairaudesta tai haastavasta elämäntilanteesta.

Kokemusosaaminen on arvokas tapa osallistua ja vaikuttaa.  Vaasan seudulla toimii suuri joukko kokemusosaajia, joiden osaamista myös kaupunki hyödyntää.

Kokemusosaaminen on kattotermi kokemusasiantuntijuudelle ja kokemustoimijuudelle. Alla on avattu tarkemmin näiden toimijoiden eroja.

THL:n määritelmän mukaan kokemustoimijaksi tai -asiantuntijaksi voidaan kutsua ihmistä, jolla on omakohtaista kokemusta joko kuntoutuvana, palveluita käyttäneenä, sairastavana, kokeneena, toipuneena tai läheisenä/omaisena. Kokemustoimijat ja -asiantuntijat ovat saaneet koulutusta kokemusosaajina toimimiseen ja oman kokemuksensa työstämiseen.

Jos haluat hyödyntää kokemusosaamista tai olet itse kiinnostunut ryhtymään kokemusosaajaksi, voit olla yhteydessä alla mainittuihin tahoihin.

 

Kokemusasiantuntijat

Koulutetulla kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on kokemusta ja tietoa omasta tai läheisen sairaudesta tai haastavasta elämäntilanteesta. Onnistuneen koulutuksen jälkeen kokemusasiantuntija kykenee lähestymään kokemusta eri näkökulmista objektiivisen tutkivalla otteella kunkin työtehtävän asettamien raamien mukaisesti.

Koulutuksen laajuus on 170h (115 lähiopetustuntia ja 55h itsenäistä opiskelua). Koulutus kestää yhteensä 7kk ja mukailee KoKoAn koulutussisältösuosituksia. Hankkeen sivuilta löydät hakijan oppaan (linkiksi: https://pspy.fi/kokemusasiantuntijatoiminta/), josta löytyy tietoa koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta.

Jaetun asiantuntijuuden kautta luodaan parempi palvelujärjestelmä. Ammatillista tietoa ja kokemustietoa yhdistämällä palveluita voidaan kehittää entistä vaikuttavammiksi ja paremmin tarpeita vastaaviksi. Kokemusasiantuntija tuo erilaisiin tilaisuuksiin, kuten kokouksiin, tapahtumiin sekä asiakas- ja potilastilanteisiin lisäarvoa kokemustiedolla. Kokemusasiantuntija voi työskennellä esimerkiksi laatusuositusten arvioijana tai auditoijana, palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä, vertaistukiryhmän ohjajana tai vertaiskeskustelijana sekä tulkkina asiakkaan ja henkilökunnan välillä.

Voit tilata kokemusasiantuntijan keikalle tai tiedustella koulutuksista olemalla yhteydessä hankkeen työntekijöihin. Hankkeen rekisterissä olevilta kokemusasiantuntijoilta löytyy laajasti kokemusta erilaisista teemoista: mielenterveys & päihde, sosiaalinen, somaattinen sekä erilaiset palvelut.  Kokemusasiantuntijat veloittavat työstään palkkion.

Lisätietoja:

Camilla Kunnari
camilla.kunnari@miellery.fi tai                          p. 050 364 4640

Kokemustoimijat

Kokemustoiminnassa jaetaan kokemuksia ja kokemustietoa. Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimija toimii pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa henkilökohtaista kokemusta haastavasta elämäntilanteesta, vammasta, sairaudesta tai niissä läheisenä olemisesta. Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja valtakunnallinen potilas- tai vammaisjärjestön taustatuki.

Kokemustoimija toimii vapaaehtoispohjalta

Kokemustoimijoiden arjen asiantuntijuus tarjoaa esim. ammattilaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden peilata teoriatiedon kautta saatua näkökulmaa käytännön kokemuksiin sairauksista ja vammoista. Kokemustieto auttaa jäsentämään ja soveltamaan teoreettista tietoa. Kun ammattilaisten ymmärrys ja osaaminen potilaan, vammaisen ihmisen tai heidän läheisensä kokemusmaailmasta syvenee, he voivat käyttää saamaansa kokemustietoa asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen ja edelleen palveluiden ja toiminnan kehittämiseen.

Kokemuspankki

Kokemuspankki (www.kokemuspankki.fi) on tarkoitettu tilaajien työkaluksi löytää ja tavoittaa sopivia kokemustoimijoita kulloiseenkin tarpeeseen ilman turhia välikäsiä – olemalla suoraan yhteydessä kokemustoimijaan. Kokemuspankissa on yli 600 jäsenjärjestöjen kokemustoimijoiden tiedot ryhmiteltynä selkeästi. Tilaaja voi etsiä sopivia kokemustoimijoita pankista esimerkiksi hakukriteereillä, tai niiden yhdistelmällä.

Vaasan seudulla toimii useita koulutettuja kokemustoimijoita, jotka edustavat fyysisten, että psyykkisten sairauksia sekä omaisnäkökulmaa. Kokemustoimintaa Vaasassa koordinoi Kokemustoimintaverkoston alueellinen ohjausryhmä (https://kokemustoimintaverkosto.fi/verkosto/alueelliset-ohjausryhmat/vaasa/).

Lisätietoja:

Pohjanmaan Yhdistykset ry
044 709 1141
info@pohy.fi