Förbigå menyn
Sjuksköterska pratar med patient

Erfarenhetssakkunnighet

Med en utbildad erfarenhetsexpert menas en människa, som har erfarenhet om och kunskap i sin egen eller en anhörigs sjukdom eller utmanande livssituation.

Inom erfarenhetsverksamheten delar man erfarenheter och erfarenhetskunskap.

Erfarenhetsaktörens uppgift är att öka förståelse och kunskap hos experter och studerande inom olika områden samt en stor publik. Erfarenhetsaktören verkar i huvudsak i förhållande till personer, som inte har en motsvarande personlig erfarenhet om en uppmanande livssituation, skada, sjukdom eller om att vara anhörig till en sådan person. Erfarenhetsaktören har alltid en utbildning och en nationell förstärkning av en patientorganisation eller en organisation för personer med funktionsnedsättning för sitt arbete.

Genom delad expertis skapar man ett bättre servicesystem. Genom att man kombinerar professionell kunskap och erfarenhetskunskap kan man utveckla servicen så att den blir effektivare och bättre motsvarar behoven.

Erfarenhetsexperten ger ett mervärde till bland annat möten, evenemang och kund- och patientsituationer genom sin erfarenhetskunskap. Erfarenhetsexperten kan arbeta till exempel som utvärderare av kvalitetsrekommendationer och som kvalitetsrevisor, inom planering och utveckling av service, som ledare eller kamratstöd i en kamratstödgrupp samt som tolk mellan kund och personal.

Läs mer om erfarenhetssakkunnighet.  (på finska)