Ohita valikko
Kieltenopiskelua kansalaiopistossa.

Opiskele kieliä

Aktivoi kielitaitosi työelämän ja vapaa-ajan tarpeisiin!

Kansalaisopisto Almassa voit opiskella yli 10 eri kieltä: perinteisesti luokkahuoneessa, erilaisilla verkkokursseilla tai opiskelutapoja yhdistelemällä. Tarjolla on kursseja kielen alkeista aina edistyneimmille taitotasoille saakka. Löydä omasi harrastuskurssien, korkeakoulutasoisten kurssien tai kielitutkintoihin valmentavien kurssien joukosta!

Kurssin opiskelutavan ja keston valitset itse. Voit opiskella kieliä leppoisaan tahtiin yleiskurssilla, tiettyyn teemaan liittyvällä teemakurssilla tai intensiivisemmin tehokurssilla. Kursseja järjestämme sekä koko lukuvuoden mittaisina että lyhytkursseina.

Tutustu kurssitarjontaan ja ilmoittaudu!

Kielikukkanen: kielten erilaiset kurssit

Yleiskurssilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle pitkän tähtäimen periaatteella. Keskustelukursseilla keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Työskentelytavat tunnilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat itse vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan.
Teemakurssilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta, esim. ääntäminen, tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön. Tehokurssilla opiskelu on tavoitteellista, tehokasta ja nopeaa. Kurssit ovat usein monimuotokursseja eli niillä käytetään verkkoalustaa ja opiskelija sitoutuu suorittamaan kotitehtäviä reaaliaikaisten tapaamisten välissä.
Täsmäkurssit on suunniteltu tiettyä asiakasryhmää, esim. lapsia varten. Kurssit ovat kaikille avoimia, mutta opettaja suunnittelee kurssin sisällön ja opetusmuodon asiakasryhmää silmällä pitäen.

Kielikurssien taitotasot

Kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen viitekehys määrittelee ja kuvaa kielitaidon taitotasoja peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1–C2. Yleisen kielitutkinnon taitotasot määritellään asteikolla 1–6. Viitekehys määrittelee tavoitetasoa opiskelun jälkeen.

PERUSTASO – Perustason kielenkäyttäjä

Taitotaso 1 (A1): Ymmärrät perusilmauksia, jotka liittyvät omaan elämääsi. Selviydyt yksinkertaisimmista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Tunnet perussanastoa ja perusrakenteita.

Taitotaso 2 (A2): Ymmärrät selkeitä, tuttuja aiheita käsitteleviä suullisia ja kirjallisia viestejä. Selviydyt jokapäiväisiä asioita käsittelevistä viestintätilanteista. Hallitset perusrakenteet ja keskeisen sanavaraston.

KESKITASO – Itsenäinen kielenkäyttäjä

Taitotaso 3 (B1): Ymmärrät pidempää puhetta ja tavallisia tekstejä. Selviydyt tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyt kirjoittamaan jokapäiväisistä aiheista yhtenäisiä tekstejä. Hallitset jokapäiväiseen elämään liittyvän sanaston ja keskeiset perusrakenteet.

Taitotaso 4 (B2): Selviydyt normaalitempoisesta, yleisiä aihepiirejä käsittelevästä keskustelusta. Ymmärrät yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Osaat kirjoittaa yksityisiä ja puolivirallisia tekstejä sekä ilmaista ajatuksiasi yhtenäisinä kokonaisuuksina. Hallitset perusrakenteet ja –sanaston hyvin.

YLIN TASO – Taitava kielenkäyttäjä

Taitotaso 5 (C1): Ymmärrät normaalitempoista, pidempää puhetta hyvin. Ymmärrät rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja nykykirjallisuutta. Puhut ja kirjoitat selkeästi erilaisista aiheista. Hallitset rakenteet ja sanaston hyvin.

Taitotaso 6 (C2): Ymmärrät vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Puhut ja kirjoitat sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä. Rakenteiden ja sanaston hallintasi on varmaa eikä puutteita esiinny.

Lähde: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/yleisten-kielitutkintojen-perusteet-2011.pdf

TESTAA KIELITAITOSI

Dialang on itsearviointiohjelma 14 eurooppalaisen kielen testaukseen. Dialang on itsenäiselle kielenoppijalle suunnattu arviointijärjestelmä, joka antaa palautetta käyttäjän kielitaidosta. Kielet ovat englanti, espanja, hollanti, iiri, islanti, italia, kreikka, norja, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja tanska.

Eurooppalaiset kielitaitotasot

Itsearviointitaulukko auttaa sinua arvioimaan, miten hyvin ymmärrät, puhut ja kirjoitat tiettyä kieltä.

Kielten taitotaso- ja kurssikuvausten opas (ruotsiksi) kertoo kielitaitotasoista ja miten voit arvioida omaa kielitaitoasi.

Kielten kursseja verkossa

Tarjoamme erilaisia verkkokursseja useissa eri kielissä. Verkkokursseille voit osallistua kätevästi kotisohvalta tai vaikkapa kesämökiltä käsin. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai älypuhelimen sekä mikrofonin, kuulokkeet, kameran ja nettiyhteyden.

Etäopetus

 • Etäopetus on opetusmuoto, jossa kaikki ovat koolla samanaikaisesti verkko-opetusohjelman (esim. Zoom tai Teams) välityksellä.
 • Opiskelun tapa muistuttaa lähiopetusta, mutta oppiminen tapahtuu verkossa.

Monimuoto-opetus

 • Monimuoto-opetus sisältää sekä lähi- että etäopetusta: osa kurssikerroista toteutetaan luokassa, osa verkko-opetuksena.
 • Monimuoto-opetus voi myös olla yhdistelmä reaaliaikaista ja ajasta riippumatonta verkko-opetusta sisältäen esim. verkko-oppimistehtäviä.
 • Opetusta voidaan eriyttää kunkin opiskelijan tarpeet ja taitotaso huomioiden.

Hybridi-kursseja

 • Hybridi-kurssilla osa opiskelijoista on läsnä luokassa, osa opiskelee etänä esim. Zoomin tai Teamsin välityksellä.
 • Opiskelija voi itse valita osallistumistapansa ja myös vaihdella sitä.
 • Luokkatilassa ja verkossa olevien opiskelijoiden välinen vuorovaikutus toeutetaan konferenssimikrofonin avulla.

Yleiset kielitutkinnot

Kansalaisopisto Alma järjestää tutkintoja perus- ja keskitasolla ruotsin, suomen, englannin, saksan, ranskan, venäjän, italian ja espanjan kielissä. Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytetään vähintään keskitason kielitaitoa. Perustason tutkintomaksu on 135 euroa ja keskitason 155 euroa. Todistus tutkinnosta lähetetään noin kahden kuukauden kuluttua testipäivästä.

Tutkintopäivät

26.8.2023 suomi keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–9.6.2023.

(7.10.2023 suomi keskitaso, ilmoittautumisaika 21.–31.8.2023 > EduVamia)
21.10.2023 englanti perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.9.2023
11.11.2023 suomi perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.9.2023
18.11.2023 espanja perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.9.2023
18.11.2023 ruotsi perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.9.2023
18.11.2023 saksa perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.9.2023

27.1.2024 suomi keskitaso, ilmoittautumisaika 2.–12.1.2024

(23.3.2024 englanti perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.2.2024 > EduVamia)
(23.3.2024 italia perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.2.2024 > Seinäjoki)
(23.3.2024 venäjä perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.2.2024 > Seinäjoki)
18.3.2023 suomi perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.2.2024
13.4.2024 ranska perus- keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.2.2024
13.4.2024 ruotsi perus- keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–29.2.2024
27.4.2024 suomi perustaso, ilmoittautumisaika 18.-28.3.2024
(18.5.2024 suomi keskitaso, ilmoittautumisaika 22.−30.4.2024 > EduVamia)

31.8.2024 suomi keskitaso, ilmoittautumisaika 3.–12.6.2024.

Ilmoittautuminen

Kaikkiin yleisiin kielitutkintoihin ilmoittaudutaan Opintopolun kautta.

 • Ilmoittautuminen vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköpostilla.
 • Kun olet ilmoittautunut, sähköpostiisi lähetetään ilmoittautumisen vahvistus ja maksulinkki osoitteesta noreplay(at)opintopolku.fi. Erääntymispäivä näkyy vahvistuksesta.

Huom! Emme vastaanota paperisia ilmoittautumislomakkeita emmekä lähetä paperisia laskuja tutkintomaksusta. Testin maksu suoritetaan verkossa.

Ilmoittaudu seuraavalla tavalla:

 1. Klikkaa auki Opintopolku
 2. Valitse testikieli
 3. Valitse tutkinnon taso (perus- tai keskitaso)
 4. Valitse paikkakunta (Vaasa/Vasa)
 5. Valitse oppilaitos (Vaasan kansalaisopisto Alma – Vasa medborgarinstitut Alma)
 6. Täytä ilmoittautumistiedot
 • Muista täyttää koko sosiaaliturvatunnuksesi PÄIVÄ-KUUKAUSI-VUOSI-XXXX
 • Sähköpostiosoite on pakollinen, sillä laskutiedot lähetetään sähköpostiin.
 • Tarkista, että sinulla on voimassa oleva henkilöllisyystodistus, muuten et voi osallistua testiin! (*Katso ” Henkilöllisyyden todentaminen YKI-tutkinnossa”).

Tutkintomaksun maksaminen

 • Saat maksulinkin sähköpostiisi, kun olet ilmoittautunut testiin.
 • Maksuaikaa on kahdeksan (8) päivää.
 • Kun olet maksanut maksun, paikkasi varmistuu. Kaksi viikkoa ennen testipäivää saat sähköpostiisi kutsukirjeen ja testin ohjeet.
 • Maksusta ei saa erillistä, ilmoittautumisjärjestelmästä tulostettavaa kuittia.
 • YKI-ilmoittautuminen on sitova. Maksua ei palauteta, jos esteestä ei ole ilmoitettu tutkinnon järjestäjälle ennen tutkintotilaisuutta.
 • Jos et maksa ilmoittautumismaksua, ilmoittautumisesi raukeaa ja paikka vapautuu jonossa seuraavalle. Tästä ei lähetetä erillistä muistutusta.
 • Ongelmia maksun kanssa? Ota yhteyttä asiakaspalvelu(at)paytrail.com.

*Henkilöllisyyden todentaminen YKI-tutkinnossa

YKI-tutkintoon osallistuvan on osoitettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.
Todisteeksi hyväksytään vain seuraavat asiakirjat (asiakirjan tulee olla voimassa tutkintopäivänä, muuten testiin ei voi osallistua):

 • Passi
 • Henkilöllisyystodistus (EU-maan viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus)
 • Muukalaispassi
 • Pakolaisen matkustusasiakirja
 • Puolustusvoimien sirullinen ja kuvallinen henkilökortti
 • Huom! Ajokortti ja oleskelulupakortti eivät käy henkilöllisyyden todentamiseen YKI-tutkinnossa.

Lue tästä tietoa erityisjärjestelyistä.

Lisätietoa

 • Opetushallituksen kotisivuilla
 • Myös: kieltenopettaja Marika Boström, + 358 40 619 4788, marika.bostrom@edu.vaasa.fi.
 • Opetushallitus: kielitutkinnot@oph.fi

 

 

Fintandem

Opi kieliä tandem-menetelmän avulla

 • Harjoittele ruotsia, suomea tai jotain muuta kieltä sitä äidinkielenään puhuvan kanssa.
 • Vastalahjana opetat omaa äidinkieltäsi parillesi.
 • Sovitte itse ajasta ja paikasta.

FinTandem koostuu neljästä osasta

 • Etsimme sinulle kielikaverin.
 • Saat osallistujamaksuun kuuluvan opiskelijan käsikirjan.
 • Voit osallistua viiteen yhteistapaamiseen erilaisine aktiviteetteineen.
 • Tuemme teitä itsenäisessä työskentelyssänne.

FinTandem työssä ja opiskelussa

 • FinTandem on joustava vaihtoehto työelämän kieltenopiskelun tarpeisiin.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus hyväksilukea FinTandem opintoihinsa.

Ilmoittaudu

 • Ilmoittaudu mukaan FinTandemiin
 • FinTandemiin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan elokuusta toukokuuhun.
 • Maksat 25 € vasta sitten kun sinulle on löytynyt pari.

Lisätietoja

Kielten yksilöopetus

Kansalaisopisto Almassa myös räätälöity kieltenopiskelu on mahdollista. Voit opiskella kieltä omien, yksilöllisten tarpeidesi ja toiveittesi mukaan henkilökohtaisen kouluttajan ohjaamana. Ota yhteyttä, etsitään yhdessä sinulle paras tapa oppia tarvitsemaasi kieltä!

Käytännön järjestelyt

 • Sovit opetuksen ajankohdasta ja paikasta kouluttajan kanssa.
 • Suosittelemme, että opetus tapahtuu kansalaisopiston tiloissa tai etäopetuksena lukuvuoden (elokuu–kesäkuu) välisenä aikana.
 • Esteen sattuessa peru sovitut tunnit suoraan kouluttajalle 24 tuntia ennen opetusjakson alkua. Muutoin opetusjakso katsotaan pidetyksi. Pitämättä jääneet tunnit eivät siirry seuraavalle lukukaudelle.
 • Kurssimaksu sisältää kopiokustannukset.
 • Kansalaisopisto Alman alennukset eivät koske yksilöllistä opetusta.

Kurssipaketti: 5 tai 10 opetuskertaa tai miten sovitaan, á 60 minuuttia  (60 euroa/45 minuuttia)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

 • kielten suunnittelijaopettaja Marika Boström, +358 40 619 4788, marika.bostrom@edu.vaasa.fi
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Kielet

 • Suunnittelijaopettaja Sari Isokangas, 040 5385 891, sari.isokangas@edu.vaasa.fi
 • Suunnittelijaopettaja Marika Boström, 040 6194 788, marika.bostrom@edu.vaasa.fi
 • Tuntiopettajien yhteystiedot eivät ole saatavilla. Voit ottaa yhteyttä ainealueen suunnittelijaopettajaan.

Palvelupiste Vaasa

 • Asiakaspalvelu suomeksi: 0400 868 110 / 040 198 1261 (ma–pe klo 8–16)
 • Asiakaspalvelu ruotsiksi: 040 6299 133 (ma–to klo 10–16)
 • Asiakaspalvelu: alma@edu.vaasa.fi