Förbigå menyn
Medborgarinstitutet. Språkundervisning

Studera språk

Stärk dina kunskaper i språk för jobbet eller fritiden!

Vid medborgarinstitutet Alma kan du studera över tio olika språk: traditionellt i klass, på webben eller genom att kombinera studiesätten. Du kan välja mellan olika hobbykurser, kurser på högskolenivå eller till exempel examensförberedande kurser.

Studiesätt och längd är ditt val och du kan välja mellan helårskurser och kortare språkkurser, samt på den nivå som passar dig. Vi ordnar både grundkurser och kurser på en mera avancerad nivå, allmänna  veckovisa kurser i lugn takt, temakurser och målinriktade intensivkurser.

Läs mer och anmäl dig till kurserna här.

Språkblomman: olika typer av kurser i språk

Alma. Språkblomman. Allmän kurs
På en allmän kurs övar du alla delområden i språket. Du behöver ofta en lärobok och i kursen ingår hemuppgifter. En allmän kurs går framåt från en nivå till en annan och med ett längre studieperspektiv i siktet. På en diskussionskurs får du koncentrera dig på att utveckla dina muntliga färdigheter. Arbetssätten under lektionerna varierar och som deltagare kan du vanligen även påverka valen av diskussionsämnen.
På en temakurs lär du dig språket utgående från ett visst tema. Kursen kan också behandla ett delområde av språket, t.ex. uttal eller vara ett samarbete över ämnesgränserna. På en intensivkurs studerar du målinriktat, effektivt och snabbt. Det kan också vara frågan om en flerformskurs, där man använder en webbaserad plattform och studeranden är beredd att göra hemuppgifter parallellt med träffarna i realtid.
En skräddarsydd kurs planeras för en viss kundgrupp, t.ex. för barn. En sådan kurs är öppen för alla, men läraren planerar dess innehåll och undervisningsformer med kundgruppen i fokus. Språkblomman

Språkkursernas nivåer

Den europeiska referensramen i språk är grunden för dina språkstudier och för läraren som undervisar och vid behov bedömer studierna. Språkkursernas målnivåer beskrivs på skalan A1-C2 och går från nybörjarnivå till avancerad språkanvändare på den högsta nivån. Språkkursernas målnivåer i allmän språkexamen (yki) använder skalan 1-6. Referensramen bestämmer målnivån och hjälper dig att välja rätt studienivå.

GRUNDNIVÅ – Användare på nybörjarnivå

Nivå 1(A1): Du kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket vanliga fraser som hjälper dig att klara dig i vardagliga situationer. Du känner till grundläggande ordförråd och strukturer.

Nivå 2 (A2): Du kan förstå meningar och vanliga uttryck som handlar om direkta behov. Du kan kommunicera i enkla och rutinmässiga situationer. Du behärskar ett grundläggande och centralt ordförråd, samt de grundläggande strukturerna.

MELLANNIVÅ – Självständig språkanvändare

Nivå 3 (B1): Du kan förstå huvudinnehållet i vad hen har hört eller läst om välkända situationer som hen regelbundet möter i arbetet, i skolan eller på fritiden. Du kan klara av de flesta situationer som vanligtvis uppstår t.ex. under resor i områden där språket talas. Du kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända eller av personligt intresse. Du behärskar ett vardagligt ordförråd och de mest centrala och grundläggande strukturerna.

Nivå 4 (B2): Du kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen. Du kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne, samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter. Du behärskar det mest centrala strukturerna och det grundläggande ordförrådet väl.

HÖGSTA NIVÅ – Avancerad språkanvändare

Nivå 5 (C1): Du kan förstå ett brett urval krävande, längre texter och kan urskilja underförstådda betydelser. Du kan uttrycka dig flytande och spontant utan att i större utsträckning söka efter ord och uttryck. Du kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplexa ämnen. Du behärskar strukturerna och ordförrådet väl.

Nivå 6 (C2): Du kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som du hör eller läser. Du kan uttrycka dig spontant, mycket flytande och precist, samt därvid skilja mellan finare nyanser även i mer komplexa situationer. Du är en säker språkanvändare och det finns inga brister i användningen av strukturer och ordförråd.

Källa: Gemensamma europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning. Skolverket. (2007). Council of Europe, 2003.

TESTA DIG I ETT SPRÅK

Dialang är ett nivåtest i fem olika delar och du kan testa dig i fjorton olika språk:
danska, engelska, finska, franska, grekiska, holländska, iriska, isländska, italienska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska.

De europeiska språknivåerna

Skalan för självbedömning berättar hur bra du förstår, talar och skriver ett språk.

Styrdokument i språk
Styrdokumentet för nivå och kursbeskrivningarna i språk berättar om vad de olika språknivåerna innehåller och hur du kan bedöma din egen språknivå.

Språkkurser på webben

Vi erbjuder olika webbkurser i ett flertal olika språk. Du kan bekvämt delta hemifrån eller från ditt sommarställe. För att kunna delta behöver du en dator med nätuppkoppling eller smarttelefon, mikrofon, kamera och hörlurar.

Undervisning på distans

 • Vid undervisning på distans samlas alla online via t.ex. Zoom eller Teams.
 • Denna form av undervisning kallas distansundervisning och påminner om närstudier förutom att all undervisning sker via webben.

Flerformsundervisning

 • Flerformsundervisning består av både när- och distanspass: en del i klass och en del online.
 • Flerformsundervisning kan också bestå av undervisning i klass kombinerat med självständiga webbuppgifter och lärarkontakt via webben.
 • Med varierande studiesätt kan studerandens behov och nivå beaktas.

Hybridkurser

 • En del av kursdeltagarna finns på plats i klass och en del deltar på distans, t.ex. via Zoom eller Teams.
 • Studeranden kan välja sitt sätt att delta och variera.
 • En konferensmikrofon möjliggör kommunikation mellan de olika deltagargrupperna.

Allmän språkexamen

Medborgarinstitutet Alma ordnar allmän språkexamen (yki-test) på grund- och mellannivå i språken finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, italienska och spanska. För att få finskt medborgarskap behöver du minst mellannivå. Att delta i examen kostar 153 €  på grundnivå och 176 € på mellannivå. Intyget skickas till dig ca två månader efter examensdagen.

Examensdagar

31.8.2024 finska mellannivå, anmälningstid 3–12.6.2024.
(31.8.2024 svenska mellannivå, anmälningstid 3–12.6.2024 > EduVamia).

(4.10.2024 finska mellannivå, anmälningstid 19–29.8.2024 > EduVamia)
26.10.2024 engelska grund- och mellannivå, anmälningstid 2–30.9.2024
9.11.2024 finska grund- och mellannivå, anmälningstid 2–30.9.2024
16.11.2024 spanska grund- och mellannivå, anmälningstid 2–30.9.2024
16.11.2024 svenska grund- och mellannivå, anmälningstid 2–30.9.2024
16.11.2024 tyska grund- och mellannivå, anmälningstid 2–30.9.2024

25.1.2025 finska mellannivå, anmälningstid 2–13.1.2025
(25.1.2025 svenska mellannivå, anmälningstid 2–13.1.2025 > EduVamia)

(15.3.2025 engelska grund- och mellannivå, anmälningstid 3–28.2.2025 > EduVamia)
(15.3.2025 italienska grund- och mellannivå, anmälningstid 3–28.2.2025 > Seinäjoki)
(15.3.2025 ryska grund- och mellannivå, anmälningstid 3–28.2.2025 > Seinäjoki)
29.3.2025 finska mellannivå, anmälningstid 3–28.2.2025
5.4.2025 franska grund- och mellannivå, anmälningstid 3–28.2.2025
5.4.2025 svenska grund- och mellannivå, anmälningstid 3–28.2.2025
26.4.2025 finska, grundnivå, anmälningstid 17-28.3.2025
(24.5.2025 finska mellannivå, anmälningstid 21−30.4.2025 > EduVamia)
30.8.2025 finska mellannivå, anmälningstid i juni 2025.

Anmälning

Man anmäler sig till alla allmänna språkexamina via Opintopolku.

 • För att kunna anmäla dig måste du kunna verifiera din identitet.
  Detta kan du göra med hjälp av nätbankkoder, mobilcertifikat eller e-post.
 • Du får en anmälningsbekräftelse och en betalningslänk (noreply(at)opintopolku.fi) till din e-post. Förfallodagen syns i anmälningsbekräftelsen.

 

OBS! Vi tar inte emot anmälningar via en pappersblankett. Du får inte heller räkningen per post utan du betalar examensavgiften via nätet.

Anmäl dig så här

 1. Klicka på länken Opintopolku
 2. välj det språk du vill testa dig i
 3. välj språknivå (grund- eller mellannivå)
 4. välj ort (Vaasa /Vasa)
 5. välj skola (Vaasan kansalaisopisto Alma – Vasa medborgarinstitut Alma)
 6. kom ihåg att fylla i hela din personbeteckning DAG-MÅNAD-ÅR-XXXX
 7. e-postadressen är också obligatorisk för att kunna betala räkningen
 8. kontrollera att du har ett giltigt identitetsbevis, annars får du inte delta i examen! (*Se “Att styrka sin identitet i allmän språkexamen”).

Hur betalar du examensavgiften?

 • När du har anmält dig examen får du en betalningslänk till din e-post.
 • Du har åtta (8) dagar på dig att betala avgiften.
 • När du har betalat examensavgiften, får du samtidigt en plats på examen. Senast två veckor innan examen får du mera information om examensdagen per e-post.
 • Anmälningssystemet ger inget kvitto på att du har betalat.
 • Om du inte betalar examensavgiften inom utsatt tid, får du inte heller en plats på examen. Din plats går då i stället till följande i kön. Det kommer ingen påminnelse.
 • Yki-anmälan är bindande. Avgiften återbetalas inte om examensanordnaren inte informerats om examinandens förhinder före examenstillfället.
 • Problem med betalningen? Kontakta asiakaspalvelu(at)paytrail.com.

*Att styrka sin identitet i allmän språkexamen

Den som deltar i allmän språkexamen måste styrka sin identitet med ett fotoförsett identitetsbevis.
Endast följande identitetsbevis godkänns (Kontrollera att du har ett giltigt identitetsbevis, annars får du inte delta i examen):

 • pass
 • identitetsbevis för EU-medborgare
 • främlingspass
 • resedokument för flykting
 • försvarsmaktens chip- och fotoförsedda identitetsbevis
 • OBS! Körkort och uppehållstillståndsbevis räcker inte för att styrka sin identitet i YKI-examen.

Information om specialarrangemang

Mera information

 • Läs om examina på Utbildningsstyrelsens webbplats
 • Flera frågor via språklärare Marika Boström, +358 40 619 4788, marika.bostrom@edu.vaasa.fi
 • Utbildningsstyrelsen: kielitutkinnot@oph.fi

Fintandem

Lär dig språk med hjälp av tandemmetoden 

 • Praktisera finska, svenska eller något annat språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål
 • I utbyte lär du ut ditt eget språk till ditt par
 • Ni bestämmer själva om när och var ni träffas.

FinTandem består av fyra delar:

 • Vi söker en språkkompis åt dig.
 • Du får en handbok för studerande. Handboken ingår i deltagaravgiften.
 • Du får delta i fem närstudieträffar med aktiviteter som är öppna för alla som fått en språkkompis
 • Vi stöder er i det självständiga arbetet, om du och din språkkompis behöver hjälp.

FinTandem när du arbetar eller studerar

 • FinTandem är ett flexibelt och roligt sätt att fortbilda sig på. Tala med din förman.
 • Studerande kan räkna till godo FinTandem i sina studier. Fråga på din skola.

Anmäl dig

 • Du kan anmäla dig via webben mellan augusti och maj.
 • Det kostar 25 € att vara med, men du betalar först efter att du har fått en språkkompis.

Mera information

Individuell språkundervisning

Vid medborgarinstitutet Alma är det också möjligt att beställa ett skräddarsytt språkstudiepaket. Genom att tillsammans med utbildaren gå igenom dina behov, kan vi planera en studiehelhet enligt dina önskemål. Ta kontakt, så kan vi fundera vidare!

Hur fungerar det i praktiken?

 • Kom överens med utbildaren om när och var ni träffas.
 • Vi rekommenderar i första hand våra egna utrymmen som studieplats eller distansstudier under tiden augusti–juni.
 • Om du inte kan komma till avtalad tid, ska du meddela utbildaren senast 24 timmar innan överenskommen lektionstid. I annat fall räknas tiden som hållen lektion. Uteblivna lektioner kan inte föras över till följande läsår.
 • Kopieringskostnaderna ingår i priset.
 • Medborgarinstitutet Almas rabatter gäller inte individuell språkundervisning.

Kurspaket: 5 eller 10 lektioner eller enligt överenskommelse (64 €/60 minuter)

Mera information och anmälan

 • Planeringsansvarig språklärare  Marika Boström, +358 40 619 4788, marika.bostrom@edu.vaasa.fi
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Mera information

Språk

 • Planeringsansvarig lärare Marika Boström, 040 6194 788, marika.bostrom@edu.vaasa.fi
 • Planeringsansvarig lärare Sari Isokangas, 040 5385 891, sari.isokangas@edu.vaasa.fi
 • Timlärarnas kontaktuppgifter är inte möjliga att få. Ta i stället kontakt med den planeringsansvariga läraren sektorvis.

Infopunkt Vasa

 • Kundservice på svenska: 040 6299 133 (mån–tors kl. 10–14)
 • Kundservice på finska: 0400 868 110 / 040 198 1261 (mån–fre kl. 8–16)
 • Kundservice: alma@edu.vaasa.fi