Ohita valikko

Varaa tapahtumatila Venny

Tarkista ensin varaustilanne Vennyn varauskalenterista.

Tapahtumatila Venny sijaitsee pääkirjaston toisessa kerroksessa ja sitä voi varata pienimuotoisiin tapahtumiin. Venny on avointa kirjastotilaa, ei suljettu kokoustila.

Tilan voi varata verkkolomakkeella tai puhelimitse. Tilan käyttö on maksutonta ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Tilaan mahtuu n. 40 henkeä. Tilassa voi järjestää omaa tarjoilua (pienimuotoinen tarjoilu, ei alkoholia). Varaaja sitoutuu hoitamaan tarjoilusta koituvan siivouksen.

  • Varaajalla on oltava oma tietokone mukana.
  • 65″ televisio, johon on mahdollista kytkeä tietokone HDMI-liitännällä.
  • Äänentoistoa tilaan ei ole saatavilla.

Lisätiedot

  • Virastomestari, puh. 040 484 0652
  • Virastomestari, puh. 040 567 2487
  • kirjasto.draama-sali@vaasa.fi

PÄÄKIRJASTON TILOJEN VUOKRAEHDOT JA KÄYTTÖSÄÄNNÖT

(Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan päätös 2.2.2017 § ). Päivitetty 13.12.2021.

Käyttöoikeus

Kirjaston tiloja vuokrataan yleisö-, kokous- ja koulutustilaisuuksiin. Tiloja voivat vuokrata kaupungin hallintokunnat, ulkopuoliset vuokraajat sekä esim. yritykset kaupallisiin tilaisuuksiin. Tilaisuuksien tulee olla luonteeltaan yleisiin tiloihin sopivia. Kulttuuri- ja kirjastopalveluilla on oikeus kieltäytyä ottamasta varausta/tapahtumaa tiloihinsa, jos sen sisältö tai toteutus ei sovellu julkiseen tilaan tai on vastoin kulttuuri- ja kirjastopalveluiden toimintaperiaatteita.

Varaukset

Varaaja tekee Draama-salin ja tapahtumatila Vennyn varaukset kaupungin tilavarausjärjestelmä Timmissä. Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden edustaja hyväksyy varauksen, josta tulee viesti varaajalle.

Pääkirjaston Draama-salin vuokraehdot

Pääkirjaston Draama-salista peritään vuokraa kulloinkin voimassa oleva hinnaston mukaan. Kulttuuripäälliköllä on oikeus päättää, että maksullisesta tilasta ei peritä vuokraa, mikäli tilan vuokraus tukee kulttuuri- ja kirjastopalveluiden toimintaa. Kulttuuripäällikkö voi myös neuvotella vuokrahinnoista poikkeavan vuokran, mikäli kyseessä on pitkäaikainen tilan vuokraus.

Tilan vuokraukseen ei sisälly ääni- tai valoteknikkoa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden puolesta.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden puolesta opastetaan vuokraajalle salin perus ääni/valo -tekniikan käyttö (puhemikit, yleisvalot). Tekniikan käyttö opastetaan erikseen sovittuna aikana hyvissä ajoin ennen tilavuokran alkamista. Muuta salin ääni/valo -tekniikkaa saa käyttää ainoastaan ammattitaitoinen teknikko.

Mahdollisen stream-lähetyksen huolehtii vuokraaja omilla laitteillaan ja ohjelmillaan. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut ei tarjoa streamauspalvelua.

Vuokraajan oman teknikon tai muun tekniikasta vastuussa olevan henkilön henkilö- ja yhteystiedot merkitään sopimukseen.

Mikäli laite/laitteet rikkoontuvat vuokrauksen yhteydessä, tulee siitä ilmoittaa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden virastomestareille välittömästi.

Laitteet tarkistetaan vuokrauksen jälkeen ja mahdolliset puutteet, rikkoontumiset tai vastaavat ilmoitetaan vuokraajalle mahdollisimman pian. Mahdolliset korvaushinnat ilmoitetaan niiden selvittyä.

Käytössä olleet laitteet palautetaan niille kuuluville paikoille, eikä esim. valopöydän/lamppujen asetuksia muuteta.

Peruutukset on tehtävä viimeistään seitsemän (7) kalenteripäivää ennen
tilaisuutta. Muussa tapauksessa tilavaraus laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Pääkirjaston muiden kokous- ja ryhmätilojen varausehdot

Tapahtumatila Venny

Venny on maksuton tapahtumatila ei-kaupallisiin tarkoituksiin pääkirjaston toisessa kerroksessa avoimessa kirjastosalissa. Tilaan on mahdollista saada lisälaitteistoa (valkokangas, tykki) lisämaksusta. Tilassa ei ole äänentoistoa saatavilla. Varaukset kaupungin tilavarausjärjestelmä Timmin kautta.

Ryhmätyötila Essee

Pääkirjaston ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaa Essee-ryhmätilaa voi varata esimerkiksi koulutuksia ja kokouksia varten. Tilan käyttö on maksutonta ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tilaa varataan pääkirjaston Infon kautta.

Muita tietoja

Tiloihin liittyvä kalustus ja oheislaitteet varataan tilavarauksen yhteydessä. Tilaisuuden järjestäjä vastaa kaikista muista tilaisuuteen liittyvistä järjestelyistä ja järjestyksen pidosta. Tilaisuuden järjestäjä on korvausvelvollinen kaikesta vahingosta, joita tilojen käytöstä aiheutuu kirjaston kiinteistölle, irtaimistolle ja toiminnalle.

Tilaisuuden järjestäjä vastaa ilmoituksesta tai tilaisuuden järjestämisluvan hakemisesta poliisilaitokselta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut ei maksa tapahtumien Teosto yms korvauksia. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut ei vakuuta tapahtumajärjestäjän omia tarvikkeita ja tapahtumatilat kuuluvat kirjaston perusvartioinnin piiriin. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut ei vastaa mahdollisista tapahtumajärjestäjän omille tarvikkeille syntyneistä vahingoista.

Hätäpoistumistiet on pidettävä avoinna. Paloturvallisuusmerkintöjä, palohälyttimiä tai alkusammutuskalustoa ei saa poistaa tai peittää.

Tapahtumajärjestäjä vastaa itse tapahtumansa markkinoinnista ja tiedottamisesta jollei muuta sovita.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluilla on oikeus halutessaan käyttää tapahtumista otettua kuva-aineistoa korvauksetta esim. kirjaston kotisivuilla ja muussa tiedotuksessa.

Tarjoilu

Tarjoilusta tilaisuuden järjestäjä sopii suoraan kirjaston kahvilayrittäjän kanssa. Yrittäjä vastaa tilaisuuksien alkoholitarjoilusta ja anniskeluluvista.

Kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtajalla on oikeus päättää käyttösääntömuutoksista.