Förbigå menyn

Boka evenemangsutrymmet Venny

Kontrollera bokningsläget för evenemangsutrymmet Venny här.

I huvudbibliotekets andra våning finns evenemangsutrymmet Venny, som lämpar sig för mindre evenemang. Venny är ett biblioteksutrymme öppet för alla, inte ett slutet mötesutrymme.

Boka Venny per telefon eller fyll i webblanketten. Evenemangsutrymmet kan bokas kostnadsfritt för icke-kommersiella ändamål.

Venny rymmer ca 40 personer. Det är tillåtet att ordna egen traktering (i mindre omfattning, alkohol är inte tillåtet), den som bokar utrymmet förbinder sig att själv sköta om städningen efter trakteringen.

  • Den som gör bokningen ska ha en egen dator.
  • 65″ tv som det är möjligt att koppla datorn till via HDMI.
  • I utrymmet finns inget ljudåtergivningssystem.

Tilläggsuppgifter

  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 484 0652
  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 567 2487
  • kirjasto.draama-sali@vaasa.fi

HYRESVILLKOR OCH ANVÄNDNINGSREGLER FÖR HUVUDBIBLIOTEKETS LOKALER

(Kultur- och biblioteksnämnden 2.2.2017 §). Uppdaterat 13.12.2021.

Användningsrätt

Bibliotekets lokaler hyrs ut för publiktillställningar, möten och utbildningar. Lokalerna kan hyras av stadens förvaltningar, utomstående hyresgäster samt t.ex. företag för kommersiella evenemang.  Evenemangen ska till karaktären vara lämpliga för allmänna lokaler. Kultur- och bibliotekstjänster har rätt att avböja en bokning/ett evenemang om dess innehåll eller genomförande inte lämpar sig för en allmän lokal eller strider mot kultur- och bibliotekstjänsters verksamhetsprinciper.

Bokningar

Bokningar av Drama-salen och evenemangslokalen Venny ska göras i stadens lokalbokningssystem Timmi.   En representant för kultur- och bibliotekstjänster godkänner bokningen, om vilket bokaren får ett meddelande.

Hyresvillkor för Drama-salen i huvudbiblioteket  

För Drama-salen i huvudbiblioteket uppbärs hyra enligt den vid tidpunkten gällande prislistan.  Kulturchefen har rätt att besluta att ingen hyra uppbärs för en avgiftsbelagd lokal, om uthyrningen av lokalen stöder kultur- och bibliotekstjänsters verksamhet. Kulturchefen kan även förhandla om en hyra som avviker från hyrespriserna, om det är fråga om långvarig uthyrning av lokalen.

Vid hyrningen av lokalen ingår inte en ljud- eller ljustekniker.

Hyrestagaren får anvisningar om användningen av standardljud- och ljustekniken (mikrofoner, allmänbelysning). Anvisningarna om hur tekniken används ges vid en separat överenskommen tidpunkt i god tid innan lokalhyran börjar. Den övriga ljud- och ljustekniken i lokalen får endast användas av en yrkeskunnig tekniker.

Hyrestagaren sköter en eventuell strömningssändning med egna apparater och program. Kultur- och bibliotekstjänster erbjuder ingen strömningsservice.

Person- och kontaktuppgifterna till hyrestagarens egna tekniker eller någon annan person som är ansvarig för tekniken antecknas i avtalet.

Om en apparat/apparater går sönder under hyrningen, ska expeditionsvakterna omedelbart meddelas om detta.

Apparaterna granskas efter hyrningen och eventuella brister, skador eller motsvarande meddelas hyrestagaren senast en vecka efter hyrningen. Eventuella ersättningspriser meddelas efter att de har utretts.

Apparaterna som använts returneras till sina platser, och inställningarna på t.ex. ljusbord/lampor ändras inte.

Bokningsvillkor för övriga mötes- och grupprum i huvudbiblioteket

Evenemangslokalen Venny

Venny är en avgiftsfri evenemangslokal som är avsedd för icke-kommersiella ändamål och finns i den öppna bibliotekssalen på andra våningen. Det är även möjligt att få tilläggsutrustning i lokalen (filmduk, projektor) för en extra avgift. I lokalen finns inget ljudåtergivningssystem. Bokningar görs via stadens lokalbokningssystem Timmi.

Grupparbetsrummet Essee

Grupprummet Essee i huvudbibliotekets första våning kan bokas för t.ex. utbildningar och möten. Det är gratis att använda rummet för icke-kommersiella ändamål. Rummet kan bokas via huvudbibliotekets Info.

Annan information

Inventarier och kringutrustning i anslutning till lokalen reserveras i samband med lokalbokningen. Evenemangsarrangören svarar för alla andra arrangemang i anslutning till evenemanget och upprätthållandet av ordningen.  Evenemangsarrangören är ersättningsskyldig för all skada som användningen av lokalen ger upphov till i biblioteksfastigheten, på inventarierna och för verksamheten.

Evenemangsarrangören svarar för anmälan eller sökande av tillstånd för att arrangera evenemanget hos polisinrättningen. Kultur- och bibliotekstjänster betalar inte Teosto-ersättningar och dylikt för evenemang.  Kultur- och bibliotekstjänster försäkrar inte evenemangsarrangörens utrustning och evenemangslokalerna omfattas av bibliotekets standardbevakning. Kultur- och bibliotekstjänster svarar inte för eventuella skador på evenemangsarrangörens utrustning.

Nödutgångarna måste hållas öppna. Brandsäkerhetsskyltar, brandvarnare och utrustning för förstahandssläckning får inte avlägsnas eller täckas.

Evenemangsarrangören svarar själv för marknadsföringen av och informationen om evenemanget om inget annat överenskommits.

Kultur- och bibliotekstjänster har rätt att utan ersättning använda foton från evenemanget t.ex. på bibliotekets webbsidor och i annan information.

Servering

Evenemangsarrangören kommer överens om servering direkt med bibliotekets caféföretagare.  Företagaren svarar för alkoholservering och utskänkningstillstånd vid evenemang.

Kultur- och biblioteksdirektören har rätt att besluta om ändringar i användningsreglerna.