Ohita valikko
Ilmakuva vaasa

Kulttuuri- ja liikuntaohjelma

Vaasan kaupungin uusi kulttuuri- ja liikuntaohjelma vuosille 2020-2025 - ”Länsirannikon kulttuuri- ja liikuntametropoli” - yhdistää ensimmäistä kertaa kulttuuri- ja liikuntapalvelut eli kaupunkilaisten vapaa-ajan palvelut samojen tavoitteiden ja teemojen alle. Ohjelman visiona on, että Vaasa toimii Länsirannikon vahvana ja näkyvänä taide-, kulttuuri-, urheilu- ja liikuntakaupunkina.

Kulttuuri- ja liikuntaohjelma nojaa kolmeen teemaan: vahva imago, monipuoliset tekemisen ja kokemisen puitteet, sekä kulttuuri ja liikunta ennaltaehkäisevänä voimana ja hyvinvoinnin lähteenä. Näiden kolmen teeman alle on listattu toimenpiteitä sekä mittareita, joiden kautta ohjelmaa toteutetaan, mitataan, seurataan ja arvioidaan.

Kulttuuri- ja liikuntaohjelma huomioi myös laajasti sekä kulttuuri- että liikuntapuolen toimintaympäristön hallitusohjelmasta lakeihin ja suosituksiin, kestävän kehityksen periaatteisiin, megatrendeihin ja kaupunkistrategiaan.

Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja seurannan koonnista vastaavat liikuntatoimenjohtaja ja kulttuuripäällikkö.

Kulttuuri- ja liikuntaohjelman kautta halutaan kehittää kaupunkia, jossa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden arvo ja vaikuttavuus ymmärretään ja johon halutaan panostaa myös jatkossa. Asukkaita halutaan osallistaa, halutaan luoda palveluille hyvät ja tasa-arvoiset puitteet, tarjota asukkaille mahdollisuus itse harrastaa ja tuoda entistä paremmin esille Vaasaa Länsirannikon vahvana ja näkyvänä taide-, kulttuuri-, urheilu- ja liikuntakaupunkina.

Ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5.2020.

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntaohjelma 2020-2025

Länsirannikon vahva ja näkyvä taide-, kulttuuri-, urheilu- ja liikuntakaupunki

Ohjelman kolme teemaa:

Monipuoliset tekemisen ja kokemisen puitteet

  • mm. Wasa Station, skeittipuisto, oopperan uudet tuotantomallit, museoissa luodaan yhteistyössä Nuorisovaltuuston kanssa uusia, nuoria kiinnostavia toimintamalleja, ulkokuntoilun puitteiden lisääminen

Vahva imago

  • mm. kulttuurimatkailun monipuolisempi tuotteistaminen, kansallisia ja kansainvälisiä otteluita ja kilpailuja, kulttuuritarjontaa huippuluokan kulttuurilaitoksissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti näkyvämmän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kaupunkiympäristön viihtyisyyden lisääminen (katu)taiteen keinoin

Kulttuuri ja liikunta ennaltaehkäisevänä voimana ja hyvinvoinnin lähteenä

  • mm. Kaikukortilla saavutettavampaa kulttuuria ja liikuntaa, erityisryhmien ja perheiden taidetoiminnan kasvattaminen, opiskelijan kulttuuri- ja liikuntakortin käyttöönotto, Taikon-Akatemian laajentaminen, Vipinää vekaroille -hankkeella varhaiskasvatuksen arjen liikunnallistaminen sekä kulttuuripolun laajentaminen varhaiskasvatukseen

Lisätietoja: