Förbigå menyn
Ilmakuva vaasa

Kultur- och idrottsprogrammet

Vasa stads nya kultur- och idrottsprogram för 2020-2025 ”Västkustens kultur- och idrottsmetropol” sammanför för första gången kultur- och idrottstjänsterna, dvs. stadsbornas fritidstjänster under samma mål och teman. Programmets vision är att Vasa är en stark och synlig konst-, kultur-, motions- och idrottsstad på Västkusten.

Kultur- och idrottsprogrammet har tre viktiga teman: en stark image, ramar för mångsidiga aktiviteter och upplevelser samt kultur och idrott som en förebyggande styrka och källa för välfärd. Under dessa tre teman har gjorts en förteckning över åtgärder samt mätare, med vilka man genomför, mäter, följer upp och utvärderar programmet.

I programmet beaktas även på ett genomgripande sätt både kultur- och idrottssidans verksamhetsmiljö, allt från regeringsprogrammet till lagar och rekommendationer, principerna för en hållbar utveckling, megatrender och stadsstrategin.

Programmets förverkligande följs upp årligen i samband med bokslutet och för sammanställningen av uppföljningen svarar chefen för idrottsverksamheten och kulturchefen.

Med stöd av kultur- och idrottsprogrammet vill man utveckla en stad, där kultur- och idrottstjänsternas värde och verkningsfullhet förstås och som man vill satsa på även i fortsättningen. Vi vill inkludera invånarna, skapa goda och jämlika ramar för tjänster, erbjuda invånarna möjlighet att kunna utöva sina hobbyer och ännu bättre föra fram Vasa som en stark och synlig konst-, kultur-, motions- och idrottsstad på Västkusten.

Programmet är godkänt i stadsstyrelses möte 18.5.2020.

Vasa stads kultur- och idrottsprogram 2020-2025

En stark och synlig konst-, kultur-, motions- och idrottsstad på Västkusten

Programmets tre teman:

Ramar för mångsidiga aktiviteter

  • bl.a. Wasa Station, skejtparken, nya produktionsmodeller inom opera, i samarbete med ungdomsfullmäktige skapas nya verksamhetsmodeller som väcker ungdomars intresse för museerna, utökade ramar för utomhusmotion

En stark image

  • bl.a. mångsidigare produktifiering av kulturturismen,  nationella och internationella matcher och tävlingar, kulturerbjudande i världsklass i topp kulturinstitutioner, genomförande av kommunikation och marknadsföring med större synlighet regionalt och riksomfattande, utökande av trivseln i gatuomgivningen med (gatu)konstens medel

Kultur och idrott som en förebyggande styrka och källa för välfärd.

  • bl.a. mera tillgänglig kultur och idrott med Kaikukortet, utökning av konstverksamheten för specialgrupper och familjer, ibruktagande av ett kultur- och idrottskort för studerande, utökad verksamhet vid Taikon-Akademin, med projektet Fart på småttingarna mer motion i vardagen inom
    småbarnspedagogiken samt utökande av kulturstigen till småbarnspedagogiken

Tilläggsinformation: