Ohita valikko

Kulorastas

Turdus viscivorus

Kulorastas kevätmuutolla huhtikuussa. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Kookkain rastaamme kulorastas on arka ja valpas lintu. Laji pesii harvalukuisena koko Suomessa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Kulorastaan laulu on mustarastaan laulun kaltainen huilumaisen kaunis säe.

  • Pituus 28 cm
  • Iso pesä on puun oksanhangassa, katajassa tai kannossa. Pesä on tehty risuista, sammalesta, jäkälistä, savesta ja vuorattu lehdillä tai korsilla
  • Laji talvehtii Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Lähi-idässä. Talvisin Suomessa tavataan joitakin yksilöitä, erityisesti hyvinä pihlajanmarjavuosina
  • Ravintona ovat hyönteiset, kastemadot, marjat ja hedelmät

Elinympäristö. Kulorastas pesii metsissä, erityisesti mäntyvaltaisissa sekametsissä, joita peltoaukeat, pienet hakkuut ja aukiot kuvioivat. Tyypillisesti pesimäpaikoilla on harva puusto ja niukasti pensaita.

Esiintyminen Vaasassa. Kulorastaasta on pesintään viittaavia havaintoja Vaasan alueelta viideltätoista eri ruudulta. Laji ei viihdy Vaasan keskustassa eikä saaristossa. Havainnot painottuvat asutusten lähettyvillä oleville metsäalueille.