Förbigå menyn

Dubbeltrast

Turdus viscivorus

Dubbeltrast fotograferad under flyttningen i april. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Dubbeltrasten, som är den största av våra trastar, är en skygg och vaksam fågel. Arten häckar fåtaligt i hela Finland, bortsett från nordligaste Lappland. Dubbeltrastens sång är liksom koltrastens sång en flöjtande vacker fras.

  • Längd 28 cm
  • Det stora boet finns i en grenklyka, enbuske eller stubbe. Boet är gjort av ris, mossa, lavar, lera och fodrat med blad eller strån.
  • Arten övervintrar i Mellan- och Sydeuropa och Mellanöstern. Vintertid påträffas en del individer i Finland, speciellt under goda rönnbärsår
  • Livnär sig på insekter, daggmaskar, bär och frukt

Livsmiljö. Dubbeltrasten häckar i skogar, främst talldominerade blandskogar, som präglas av åkrar, små hyggen och andra gläntor. På en typisk häckningsplats är trädbeståndet och buskskiktet glest.

Förekomst i Vasa. Observationer som tyder på häckande dubbeltrast i Vasa gjordes inom 15 olika rutor. Arten trivs inte i Vasa centrum eller i skärgården. Största delen av observationerna gjordes på skogsområden nära bebyggda områden.