Ohita valikko

Palokärki

Dryocopus martius

Palokärki saapumassa pesäkololleen. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Palokärkeä tavataan koko Suomessa aivan pohjoisinta lappia lukuun ottamatta. Laji on vanhojen metsien tunnuslintu, joka on tasaisen vähälukuinen levinneisyysalueellaan Suomessa. Viime vuosikymmeninä palokärki on siirtynyt pesimään lähemmäksi ihmisasutusta. Palokärki on Euroopan Unionin lintudirektiivin suojeltava laji.

  • Pituus 53 cm
  • Hakkaa pystysoikean pesäkolon yleensä mäntyyn tai haapaan
  • Paikkalintu, lähinnä nuoret yksilöt vaeltelevat vaihtelevassa määrin
  • Ravintona muun muassa puussa elävät hyönteiset

Elinympäristö. Palokärki suosii elinympäristönä vanhoja metsiä. Se viihtyy sekametsissä, vanhoissa männiköissä ja jopa lehdoissa.

Esiintyminen Vaasassa. Palokärjestä on pesintään viittaavia havaintoja Vaasasta yhteensä 81 eri ruudulta. Lajin reviiri on suuri, joten Vaasassa pesivien parien lukumäärä on vähemmän. Laji viihtyy Vaasassa pääosin laajoilla ja yhtenäisillä metsäalueilla. Suojelusyistä levinneisyyskartaa ei julkaista.