Ohita valikko

Töyhtötiainen

Parus cristatus

Töyhtötiainen viihtyy erityisesti havumetsäalueilla. Kuva Christer Hangelin.

Yleistä. Töyhtötiainen on Suomessa havumetsien tyyppilajeja. Sen levinneisyys on painottunut Etelä-Suomeen. Viimeisten vuosien aikana töyhtötiaisen vuotuisten pesimäkantojen määrät ovat hieman kasvaneet. Osasyynä runsastumiseen pidetään ilmastonmuutoksen myötä leudontuneita talvia.

  • Pituus 13 cm
  • Pesä lahossa koivupökkelössä, tikankolossa tai pöntössä
  • Paikkalintu
  • Ravintona hyönteiset, siemenet, käy myös lintulaudoilla

Elinympäristö. Töyhtötiaisen suosivat erityisesti maastoltaan vaihtelevia havumetsiä; korkean ylispuuston lisäksi on eduksi, jos reviirillä kasvaa kuusennäreitä, katajia sekä koivuvesaikkoa. Töyhtötiainen on muiden tiaisten tapaan kolopesijä. Se kovertaa pesänsä huhti-toukokuussa yleisimmin lahonneeseen lehtipuuhun. Poikueita alkaa näkyä maastossa kesäkuun alkupäivistä lähtien.

Esiintyminen Vaasassa. Vaasassa töyhtötiainen on havaittu pesimäaikaan huhti-heinäkuussa noin 120 atlasruudun alueella. Lajin esiintymisalueet ovat painottuneet kaupungin rakennetun alueen reunoilla sijaitseville yhtenäisille havumetsäalueille. Laji puuttuu keskustasta sekä laajoilta peltoalueilta Sundomista. Helpoiten töyhtötiaisen tavoittaa Öjenin, Öjbergetin, Kronvikin tai Pilvilammen metsistä.