Ohita valikko

Keltavästäräkki

Motacilla flava

Keltavästäräkin pesimäkanta on taantunut Suomessa ja laji on nykyään uhanalainen. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Keltavästäräkki on Vaasassa harvinainen pesimälintu. Vuosien 2005-2008 aikana lajin pesintä varmistettiin Vaasassa vain yhdeltä paikalta. Keltavästäräkin levinneisyys on painottunut Pohjois-Suomeen. Länsi-Rannikolla keltavästäräkin pesimäkanta on vähentynyt rajusti viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi Rauman seudulta laji on hävinnyt lähes kokonaan peltolinnustosta. Tärkeimpänä yksittäisenä syynä keltavästäräkkikannan hupenemiseen pidetään laidunnuksen loppumista ja niittyjen umpeenkasvamista. Keltavästäräkki on luokiteltu Suomen uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi lajiksi.

  • Pituus 17 cm
  • Pesä maassa kasvillisuuden suojassa
  • Talvehtii Koillis-Afrikassa ja Lähi-Idässä
  • Syö hyönteisiä, hämähäkkejä, nilviäisiä, matoja

Elinympäristö. Keltavästäräkin elinympäristöä ovat avosuot ja muut avomaat kuten rantaniityt ja peltolakeudet.

Esiintyminen Vaasassa. Keltavästäräkki havaittiin Vaasassa pesimäaikaan vain viideltä tutkimusruudulta. Pesintä varmistettiin kesällä 2007 Suvilahden vanhalta kaatopaikalta, jossa havaittiin voimakkaasti varoitteleva pari heinäkuun alkupäivinä. Muiden ruutujen osalta pesintää alueella ei voitu varmistaa.