Ohita valikko

Ruokokerttunen

Acrocephalus schoeniclus

Ruokokerttusen laulu koostuu rätisevistä ja säksättävistä äänistä. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Ruokokerttunen on Suomen kerttusista runsaslukuisin ja laajimmalle levinnyt. Se pesii koko Suomen alueella pohjoisinta Lappia myöten, mutta pesimäkannan painopiste on Etelä-Suomessa. Ruokokerttusen pesimäkannat ovat pysytelleet vakaina viimeisten vuosikymmenten ajan.

  • Pituus 13 cm
  • Pesä kasvillisuuden suojassa, ruovikossa, pensaan tyvessä, heinätuppaassa
  • Talvehtii Afrikassa
  • Ravintona hyönteiset

Elinympäristö. Ruokokerttunen on muita kerttusia joustavampi elinympäristönsä valinnassa. Lajin tapaa varmimmin rantaruovikoista, missä se on tavallisimmin määrällisesti runsaslukuisin pesimälintu. Ruovikoiden lisäksi ruokokerttusia pesii ojanvarsien tiheissä pajuviidoissa, villiintyneillä joutomaa-alueilla sekä suopainanteiden osmankäämikasvustoissa.

Esiintyminen Vaasassa. Ruokokerttunen on Vaasassa levinnyt kaikkialle, missä on lajille soveliasta elinympäristöä. Ruokokerttunen löytyi kartoituksen yhteydessä noin sadalta atlasruudulta. Vaasassa lajin löytää varsinkin kaupungin rantojen ruovikoista esimerkiksi Sundominlahdelta. Ruokokerttunen pesii myös saaristossa.