Ohita valikko

Hemppo

Carduelis cannabina

Hemppokoiraan tunnistaa sen ruskeasta selästä ja punaisesta rinnasta. Kuvassa koiras. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Varpuslintuihin kuuluva hemppo on Suomessa harvalukuinen kulttuuri- ja maaseutualueiden laji. Sen säännöllisen levinneisyyden pohjoisraja ulottuu Suomessa Oulun korkeudelle. Lajin esiintymisen painopiste Suomessa on etelässä.

  • Pituus 14 cm
  • Rakentaa pesän puuhun tai pensaaseen
  • Ravintona siemenet ja hyönteiset
  • Muuttaa talvisin Länsi- ja Lounais-Eurooppaan

Elinympäristö. Hemppo on pääosin avointen alueiden lintu. Sen elinympäristöä ovat erilaiset joutomaa- ja ruderaattialueet sekä teollisuuden varastoalueet. Kaupunkiympäristössä laji pesii puistojen ja hautausmaiden läheisyydessä.

Esiintyminen Vaasassa. Hemppo on Merenkurkussa säännöllinen pesimälintu. Se on havaittu pesimäaikaan noin 60 atlasruudussa. Varmimmin lajin tapaa Onkilahdesta, Suvilahden vanhalta kaatopaikka-alueelta, Metsäkallion sekä Höstveden maantäyttöalueilta tai lentokentän peltolakeuksilta. Vaasassa parhaiden pesimäalueiden tuntumassa pesii useita hemppopareja lähekkäin.