Förbigå menyn

Hämpling

Carduelis cannabina

Bild Jan Nyman.

Allmänt. Hämpligen, som hör till tättingarna, är en sällsynt art i kulturmiljöer och på landsbygden i Finland. Den nordliga gränsen för dess normala utbredningsområde går i höjd med Uleåborg och tyngdpunkten i förekomsten finns i den södra delen av landet.

  • Längd 14 cm
  • Bygger sitt bo i ett träd eller en buske
  • Livnär sig på frön och insekter
  • Flyttar till västra och sydvästra Europa vintertid

Livsmiljö. Hämplingen trivs bäst på öppna områden. Som livsmiljö väljer den olika typer av ruderatmark och andra övergivna områden samt lagerområden vid industrier. I stadsmiljö häckar arten i närheten av parker och gravgårdar.

Förekomst i Vasa. Hämplingen häckar regelbundet i Kvarken. Under häckningsperioden har den noterats i ca 60 undersökningsrutor i Vasa. Säkrast påträffas arten vid Metviken och Sunnanviks gamla avstjäplningsplats, vid landskapsbyggnadsobjekten i Skogsberget och Höstves dit överskottsjord förs, och på åkrarna kring flygfältet. På de bästa häckningsområdena i Vasa häckar flera hämplingpar nära varandra.