Ohita valikko

Keltasirkku

Emberiza citrinella

Keltasirkku. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Keltasirkku on yleinen ja toistaiseksi kohtalaisen runsas pesimälintu Suomessa. Tosin laji on vähentynyt noin 15 % viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Muissa pohjoismaissa kuten Ruotsissa ja Norjassa lajin alamäki on ollut vielä voimakkaampaa.

  • Ruumiin pituus 17 cm
  • Pesä maassa ojan pientareella, heinätuppaassa tms.
  • Osittaismuuttaja. Osa keltasirkuista muuttaa talveksi etelämmäksi Eurooppaan
  • Ravintona hyönteiset ja heinäkasvien siemenet

Elinympäristö. Keltasirkku pesii kaikenlaisilla avoimilla ja puoliavoimilla biotoopeilla. Reviirin ydinalueeksi se hyväksyy esimerkiksi hakkuuaukean, joutomaa-alueen tai aurinkoisen metsänreunan. Vain kaikkein synkimpiä yhtenäisiä metsäalueita laji karttaa. Keltasirkku on tuttu vieras myös omakotitaloalueiden läheisyydessä.

Esiintyminen Vaasassa. Keltasirkku on Vaasassa yleislaji, joka pesii hyvin monenlaisissa ympäristöissä. Laji on löytynyt pesimäaikaan noin 190:ltä mantereen atlas-ruudulta. Saaristossa laji esiintyy vain satunnaisesti.