Förbigå menyn

Gulsparv

Emberiza citrinella

Gulsparvhane. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Gulsparven är en allmän och tills vidare relativt talrikt förekommande häckfågel i Finland. Ändå har antalet gulsparvar minskat med ca 15 % på de senaste tjugo åren. I de övriga nordiska länderna, t.ex. i Sverige och Norge, har artens nedgång varit ännu kraftigare.

  • Längd 17 cm
  • Häckar på marken i en dikesren, i en grästuva el. dyl.
  • Partiell flyttfågel. En del av gulsparvarna flyttar till vintern mer söderut i Europa
  • Födan är insekter och frön från gräsväxter

Livsmiljö. Gulsparven häckar på alla slag av öppna och halvöppna biotoper. Som kärnområde i reviret godkänner den exempelvis ett kalhygge, obrukad mark eller ett soligt skogsbryn. Arten undviker endast de allra dystraste sammanhängande skogsområdena. Gulsparven är en bekant gäst också i närheten av egnahemshusområden.

Förekomst i Vasa. Gulsparven är en allmän art i Vasa och den häckar i många olika slags miljöer. Under häckningstiden har gulsparven observerats i ca 190 atlasrutor på fastlandet. I skärgården förekommer arten endast sporadiskt.