Ohita valikko

Sepelkyyhky

Columba palumbus

Sepelkyyhky. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Sepelkyyhky on isokokoinen kyyhkylaji. Se on runsaslukuinen lintu maamme etelä- ja keskiosissa. Huhti-toukokuussa laji on erityisen helppo huomata, johtuen soidinajasta.

  • Pituus 43 cm
  • Tekee hataran pesän kuusen oksalle
  • Laji talvehtii Länsi- ja Lounais-Euroopassa
  • Ravintona jyvät, herneet, siemenet, lehdet, marjat, silmut ja muut kasvinosat

Elinympäristö. Sepelkyyhky pesii metsissä. Se suosii harventamattomia havumetsiä. Laji asustaa myös puistoissa, puutahoissa, ja jopa taajamissa. Sepelkyyhky ruokailee mielellään viljelyksillä, joiden reunametsissä se myös viihtyy.

Esiintyminen Vaasassa. Sepelkyyhkystä on pesintään viittaavia havaintoja Vaasasta yhteensä 229 eri ruudulta. Laji on huomattavan runsas. Sepelkyyhky viihtyy Vaasassa kaikenlaisissa metsissä ja myös pienemmissä asutuksen liepeillä olevilla metsäalueilla. Laji pesii runsaana myös saaristossa.