Förbigå menyn

Ringduva

Columba palumbus

Ringduva. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Ringduvan är en storvuxen duva. Den är en talrik fågel i landets södra och mellersta delar. Arten är speciellt lätt att upptäcka i april-maj, eftersom den då spelar.

  • Längd 43 cm
  • Bygger ett glest bo på en grankvist
  • Arten övervintrar i västra och sydvästra Europa
  • Livnär sig på säd, ärter, frön, blad, bär, knoppar och andra växtdelar

Livsmiljö. Ringduvan häckar i skogen. Den föredrar barrskogar som inte gallrats. Arten trivs också i parker, trädgårdar och till och med i tätorter. Ringduvan söker helst föda på odlingar, och trivs också i angränsande skogar.

Förekomst i Vasa. Observationer som tyder på häckande ringduvor i Vasa har gjorts inom totalt 229 olika rutor. Arten är anmärkningsvärt talrik. I Vasa trivs ringduvan i alla sorters skogar och även i de minsta skogsområden i utkanten av bebyggelsen. Arten häckar rikligt även i skärgården.