Ohita valikko

Metsäkirvinen

Anthus trivialis

Metsäkirvinen istuu oksalla ennen laululentoa. Kuva Christer Hangelin.

Yleistä. Metsäkirvinen on yleinen valoisien metsien ja metsänreunojen varpuslintu. Metsäkirvinen on vaatimattoman ruskeanviiruinen väritykseltään ja on yleisyydestään huolimatta useille ihmisille tuntematon lintu. Lajin havaitsee parhaiten toukokuun loppupuolen lämpiminä ja aurinkoisina päivinä, kun koiraat nousevat näkyvästi laululentoon metsänreunan männiköstä.

Metsäkirvinen rakentaa taitavasti piilotetun pesänsä maahan. Pesimäaika on toukokuun lopusta aina heinäkuulle. Metsäkirvinen on erityisen arka pesällään, joten varmoja pesintöjä atlasaineistossa on hyvin vähän.

  • Pituus 15-18 cm
  • Pesä maassa
  • Talvehtii Afrikassa
  • Ravintona hyönteiset

Elinympäristö. Metsäkirvinen on kaikentyyppisten metsien lintulaji. Se viihtyy parhaiten karujen männiköiden reunamilla, harvennusaloilla sekä tuoreilla kankailla. Näiden luontotyyppien lisäksi metsäkirvisiä on havaittu pesivinä myös sekametsissä ja rehevissä rantalehdoissa.

Esiintyminen Vaasassa. Metsäkirvinen on havaittu kartoituksissa noin 170:llä atlasruudulla. Metsäkirvisen löytää helpoiten esimerkiksi Pilvilammen tai Öjbergetin metsistä. Vaasasta laji puuttuu laajoilta peltoalueilta Söderfjärdeniltä, saaristosta sekä tiheästi rakennetuilta keskustan–Palosaaren alueilta.