Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Trädpiplärka

Anthus trivialis

Till färgen är trädpiplärkan brunspräcklig. Arten förbises lätt om man inte känner trädpiplärkans sång. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Trädpiplärkan är en allmän tätting i ljusa skogar och i skogsbryn. Den har en anspråkslös brun färg och är en okänd fågel för många, trots att den är allmänt förekommande. Arten är lättast att upptäcka en varm och solig dag i slutet på maj, då hanarna sjungande flyger upp ur talldungar i skogsbrynet.

Trädpiplärkan bygger ett väl gömt bo på marken. Häckningstiden är från slutet på maj till juli. Trädpiplärkan är väldigt skygg i sitt bo och därför är säkra häckningar som noterats i arbetet med atlasen få.

  • Längd 15 cm
  • Häckar på marken
  • Flyttar till Afrika till vintern
  • Insekter utgör föda

Livsmiljö. Trädpiplärkan förekommer i alla skogstyper. Den trivs bäst i kanten av karga tallskogar, på gallringshyggen och på friska moar. Därtill har häckande trädpiplärkor noterats i blandskogar och frodiga strandlundar.

Förekomst i Vasa. Vid karteringen har trädpiplärkan påträffats i ca 160 atlasrutor. Enklast hittas den till exempel i skogarna vid Molnträsket eller Öjberget. I Vasa saknas arten på Söderfjärdens vidsträckta åkrar och i skärgården. Arten förekommer inte heller i centrum eller på Brändö, på grund av den täta bebyggelsen.